Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

&<3ecea The BEST COÇOA ONLY T w/íŵ flre Genuine Cocoa*Flavout Cylchghawn Chwartrrol Chnedlahthol. Argraphiad Arbenig, Awst, 1906. CYNHW Yr Oruwch Ystafell: Awdl y Gadair. Gan y Parch. J. J. Williams ... ... 1 Y Ddaeargryn: Awdl y Gadair. Gan Wilym Ceiriog ... ... ... 4 Y Ffynnon : Càn. Gan Huwco Penmaen 7 Rhagfarn: Duchangerdd. GanWeledydd 8 Y Baban : Cywydd. Gan Frynach .. » Ffrwd y Mynydd: Cywydd. Gan Feurig Cybi ... ... ... ... 10 Galar: Cywydd. Gan y Parch. D. G. Jones ... ... ... ... 10 Yr Indiaid Americanaidd: Cywydd. Gan „y Parch. John R. Jones (Hendref) ... 11 Yr Angladd: Dwy Fyfyrdraeth. Gan y Parchn. R. Abbey Williams a Hugh Evans (Cynfor) ... ... ... 32 Dydd Nadolig: Telyneg. Gan Abon ... 14 " Ei ddalen ni wywa: " Pryddest Gadeir- iol. Gan y Parch. Daniel Hughes ... 15 YrYmyrẅrí Duchangerdd. JGanFrynach 17 Iechyd: Awdl* y Gadair. Gan Wilym Deudraeth ... ... ... 18 Y Goedwig: Penhillion Cadeiriol. Gan Hendy ... ... ... ... 19 David Livingstone: Cywydd. Gan Fei- 1 gant ... ... ... ... 20 Ar Lan Afon. Gan Wilym Deudraeth ... 23 Sefyllfa Resynus Tŷ "Yr Hen Ficer:" Duchangerdd. Gan Wilym Myrddin ... 24 Y Jiwbili: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. J. D. Richards ... ... 25 Teilyngdod: Pryddest Gadeiriol. Gan Isnant ... ... ... ... 27 41 Myfi, a Nid Myfi: " Myfyrdraith. Gan y Parch. E. Isfryn WDliams... ... 30 Bywyd: Myfyrdraith. Gan Fryfdir ... 31 Bedd y Merthyr: Awdl. Gan Mr. James Evans ... ... ... ... 32 Y Wyrth yn Cana: Prŷddest Goronog. Gan y Parch. D. Adams, B. A. (Hawen)... 33 " Y Porth Cyfyng:" Awdl y Gadair. Gan Mr. Gwilym Morgan ... ' ... 35 Hiraeth: Càn. Gan Granogwen ... 37 "Daefch yr Awr:" Pryddest. Gan Elfyn 39 "Y Mynyddoedd Tywyll:" Penhiilion. Gan Farlwydon. ... ... ... 40 YSIAD. Y Proffwyd Jerem'ia: ei Garchariad a'i Waredigaeth: Pryddest Gan Anthro- pos Yr Iesu yn wylo uwchben Jerusalem: Penhillion. Gan Ddeinioífryn Y Blwch Enaint: Peiihiilion. Gan Ap Huwco ... Merch y Bugail: Telyneg. Gan Isgaer ... "Efe a anadlodd arnynt:" Pryddest. Gan Mr. J. Clement (Alarch Ogwy) Pwy yw Hwn ? Penhüliou. öan Drefiyn YGraig ar Fin yMôr: Uàn. Gan Ehed- ydd Emlyn Bedd Gwag yr Iesu: Pryddest. Gan Mr. R Mon Williams ... " Sefwch, ac Edrychwch ar Iachawdwr- iaethyr Arglwydd:" Càn. Gan Ddeifi " Paham yr wyt yn fy nharo i ? "*Pi yddest. Gan Genech Ffordd y Gofid: Penhillion. Gan y Parch. E. Gwennog Davies ' " O Dad, os yw bosibl, &c.:" Dwy Fyfyr- draith. Gan Fryfdir a Mr. D. Ifor Jones Tudur Aled : Cywydd. Gan Drebor Aled Cymru dan y Gwlith: Pryddest Gadeiriol. Gan Ap Ionawr Yr Hauwr: ^Pryddest Gadeiriol. Gan Donlas ... Prifysgol Cymru: Englynion. Gan y Parch. T. Nicbolson Y Manna: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. Llynfi Davies, B.A. ... Duchangerdd: Y Coegfalch. Gan Ddyfr- dwy Gedëon : Cywydd. Gan Wespyr " Yfed Iechyd Da â'r Gwirod sy'n iladd:" Duchangerdd. Gan Mr. David Jones... ClychauLianfyllin: Cân. GanRuddenfab Synwyrau y'Corff: Englynion. Gan Frynach ... Y Fasnach Kydd: Penhillioa. Gan Wel- edydd Penhillion Telyn. Gan Frynfab Englynion, Hir-a-thoddeidiau, &c. Gan lu 0 Feirdd. CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EYANS. ÎIS 8WLIT Y RHÍFYN—l'w DAJ.U WRTH EI ur)F4?BVK.j| [ALL RIGHTS RESERYED