Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^ttCÜWftHb Cocea TA<? B£Çr COCO>4 ON£K wittithe Genuinc Cocoa FJavour CyLCH iRAWN C-HWARTHR L CeNHDLÀHTHOI OYNHWYSIAD. A ydyw yr Eglwys yn Adfeddianu Cymru ? Gan Mr. W. Eilir Evans ... ...209 Cymraeg y Beibl. Gan y Parch. M. H. Jones, B.A. ... ... ... 215 Dirywiad yr Eisteddfod. Gan Fachreth 220 Santeiddrwydd Ymarferol yng Nghrefydd Cymru. Gan y Parch. D. Wynne Evans 225 Cipdrem ar Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon. Gan " Lais Uwch Adlais " 230 Araeth yng Ngorsedd' Caernarfon, 1906. Gan Bedr Hir ... ... ... 236 J oseph Parry. Gan Mr. Lewis J. Roberts, M.A. ... ... ... ... 237 Gosod Pwys ar Fedydd. Gan Fedyddiwr 239 Yn Eisieu-Safon Gymreig. Gan Mr. W. Llewelyn Williams, A.S. ... ... 242 Nodweddion Ceiriog fel Bardd. Gan y Parch. Hugh Evans (Cynfor)... ... 245 MANION ElSTEDDFODOL— Eisteddfodau Llanrhyddlad, Llanrwst, Corwen, Y Bwlch Gwyn, a Chaernar- ion. Gan lu o Feirdd ... ... 249 Caneuon: Cadeirio a Choroni'r Bardd. - Gan Frynach ... ... ... 253 Cyfrinach yGoedwig: Canig. Gan Emyr, y Bardd Coronog ... ... ...253 Bugeilgerdd. Gan Hywel Tudur ... 254 CWYN COLL AM ENWOGION— Watcyn Wyn; E. Williams, F.R.His^S.;, Idriswyn; Menaifab; Meiriadóg; y Parch. Thomas Gray; y Pàrch. Johrì' Jones, F.G.S.; y Dr. Llugwy Owen; Einion Ddu; a'r Hybarch Arch- düîacon Williams. Gan Fethel, Atha, Eilir, Cadvan, Alafon, Tudwal, Ioan Eitìon, y Parch. Evan Davies, An- thropos, ac Eifionydd ... ... 255 Y/írifathraw T. C. Edwards, M.A., D.D. " Gan Mr. Owen Evans ... ...257 ^i-enin a'r Cyp* '*- w. Llew- 1 ' J 'W8 265 26? 267 2HS 273 274 275 276 Barddoniaeth: Beth yw ?—(Traethawd Arobryn). Gan WUi Fy Nghyfaill: Canig. Gan Alavon Cysgodau'r Hwyr: Odlig Serch. Gan Fachreth... Nainyddiaeth. Gan Anthropos Gormes y Degwm. GanJ.M,... Daiareg rhai o Fynyddoedd Gwynedd. Gan Fleddyn Y Glcwyr. Gan W. H. GWEHELYTH PiUPON— Achau Bodfach, Llanfyllin. Gan Henri Myllin ... Paethau Cymeu— Clawdd Offa. Gan y Parch. Owen Jones (MeudwyMon) ... ... ...277 Rhiwaedog. Gan Wilym Lleyn ... -277 Y Ddwy Faelor. Gan Yr ün... ... -277 Cestyll Cymbu— Castell Cilgeran .. ... - ... 278 Y Cwmwl: Telyneg. Gan Syr Marchant Williams ... .,. ... ...278 GWEDDILLION LLENYDDOL— Tydecho Sant. GanLasYnys ...279 Ystyr y gair Bir. Gan y Dr. Silvan Evans ... ... ... ... 279 " Hyd y Bwa Hedd." Gan Gynddelw ... 279 Ffrydiau Gaswennan. Gan y Dr. Silvan Evans ... ... ... ... 279 Eisteddfod Genedlaethol Aberystwvth, 1865. GanMr.R.Wilüams,FR.HisUì. 279 RHAIADRAU CYMRU— Rhaiadr Mochnant. Gan Gynddelw Gohebiaeth— Y Bardd o Doncoch. Gan R. J. J. ... 2»o Manion Barddonol. Gan Amrywiol Feirdd. jOWYD oan w. owbnlyn eyans. Sf» /f*-ì - [ALL RIGHTS RESE8YÉD