Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The BEST COCOA ONL.Y Diweddar Esgob Llandaf. Gan y Tra Pharchedig Griffith Roberts, Deori Ban- gor ............ i j Adgofion Henwr. Gan Mr. Eleazar Roberts, Y.H. ... ... ... 7 ! Y Tadau Pererindodol. Gan y Parch. Owen Evans, D.D. ... ..." ... 13 : Ü Y Cymro Oddicartref. Gan y Parch. J. r« Machreth Rees ... ... ... 17 Pythefnos yn Llandrindod. Gan y Parch. J. Myfenydd .Morgan ... ... 22 Píifysgol Cymru a'r Wlad. Gan yr Athraw D. Morgan Lewis, M.A. ... 26 Hen Eisteddfodau.— Madog, 1851. Gan y Parch. D. Griffith 29 Nicander. Gan Hwfa Mon ... ... 35 Llais y Meistr.—(Aralleiriad): Canig. Gan Syr Marchant Williams (Marchant) 3S j Dyrchafiad y Cymro.—Y Gwir Anrhyd- eddus D. Lloyd George, Llywydd Bwrdd 1 ■ Masnach. Gan Anthropos, Alavon, Watcyn Wyn, Ioan Rhys, a Gwyndud 39 Dyfnderoedd y Môr, a'u Rhyfeddodau. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A. ... 40 Yr Orsedd a'r Eisteddfod.—Anerch yng Ngorsedd Eisteddfod Geuedlaetliol Aber 1 Pennar. Gan y Parch. J. Machreth Rees 43 Safonau yr laith Gymraeg. Gan yr Athraw Edward Anwyl, M.A. ... 44 Hwfa Mon. Gan y Prifathraw Rowlands, B.A. (Dewi Mon) ... ... ... 49 Watcyn Wyn. Gan y Parch. Ben Davies. 49 Hawliau Addysg Grefyddol. Gan y Parch. W. P. Williams, D.D. ... 55 Cw)'n Coll am Enwogion—Hwfa Mon; Watcyn Wyn; y Parchn. W. James, D.D.; J. Bowen-Jones, B.A., Ll.D. ; D. Lloyd Jones, tM.A.; J. P. Roberts; N. Cynhafal Jones, D.D.; R. J. Derfel; y Canon Walter Thomas, M.A. Gan Am- rywiol Feirdd Crefft y Chwarelwr. Gan Mr. W. W. Jones (Cyrus) Efo'r Sant ar Foreu Sul : Cywvdd. Gan Mr. R. Wiìliams Parry Eisteddfod Ammanford, 1S89 : Englynion. Gan Watcyn Wyn ... ... Rhaiadrau Cymru.— Pistyll Cain, Rhaiadr Mawddach, a'r Rhaiadr Du Cestyll Cy.mru.— Castell Gwys. Gan Wynionydd GWEHELYTH PrIFON.— Achau Dinefwr.—(O hen Lawysgrif) ... Llythyrau Enwogion.— Y Bryddest Foelodl.—At Olygydd 1' Cymro. Gan Dalhaiarn ... Afonydd Deheubarth Cym ru... Gweddillion Llenyddol.— Perseinedd. Gan Nieander ... Talaeth Powys. Gan y Canghellor D. Silvan Evans Gwydir. Gan Wilym Lleyn Aredig y Myn}-ddoedd. Gan Gynddelw Gorsedd EisteddfodGenedlaethol Mount- ain Ash. Englynion. Gan Hwfa Mon Englyn. Gan Eben Fardd ... GOIIEBIAETHAU.---- Hawl. T. C. ü.......... Engljmion y Misoedd. Gan P. Croesoswalit. Gan Henafydd Manion Barddonol. Gan Amryw. 65 66 66 67 67 69 69 ^áSai^ CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVANS. PRIS «.v. ILT*S RHIPTt'N—1'« HALL" WUIW Í.HU.] [all rights RFSF.RVED