Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CADBURY'S COCOA. ABSOLUTELY PÜRE, THEREPORE BEST.—The Standard of Highest Purity.—Lancet Eist&dtlfodol. Äi^^i»a.i>lxia.ci Ärẁoni^, Äwst, 1003«. CYNH Llwybrau Anrhydedd: Pryddest y Gadair. Gan Nantlais ................. 1 Y Ddaear: Awdl y Gadair. Gan WilyiiB Ceiriog ............................ 8 Y Dyfodol: Awdl y Gadair. Gan Elfyn .......................................... 14 Cenad Serch: Telyneg. Gan Mr. I. D. Hooson ..................................... 16 Paradwys: Pryddest y Gadair. Gan Athron .............................. 17 Y Dr. T. C. Edwards: Cadwen o Englynion. Gan Nathan Wyn..... 22 Llawdden : Odlig Hiraethus. Gan Arianglawdd ................................ 23 Brwydr Plevna: Penillion Dysgrif- iadol. Gan Feilir Mon .................. 23 Bywyd rhwng y Mynyddoedd : Awdl y Gadiair. Gan Drebor Aled...... 24 Mwynder Mai: Ganeuon. Gan Mri. David Owen a T. W. Davies 26 Y Trydan: Cywydd. Gan Mr. W. Morgan .......................................... 27 Glan yr Iorddonen: Dwy Fyfyr- draeth. Gan Frvfdir <a Mr. John Williams....................................... 28 Siomedigaeth: Pryddest y Gadair. Gan Deiniolfryn ............................ 31 "O! Anadl, Tyred!" Emyn. Gan Mr. J. H. Williams .....................'.. 35 WYSIAD 36* 38' 40' 42: Glaniad y Cenhadwr: Myfyrdraith. Gan Fryfdir .................................... Ufudd-dod: Pryddest y Gadair. Gan Mr. 0. Caerwyn Roberts .... Rhagluniaeth: Pryddest. Gan Mr. J. R. Tryfanwy .......................... Yr Afon: Awdl y Gadair. Gan Elfyn ............................................... Dydd Coroniad: Pryddest y Goron. Gan Mr. David Owen .................... 45' " Arglwydd, pwy yw Efe?" Pry- ddest y Gadair. Gan Isgaer.......... 48- "Y Gwanwyn yn Nhir Gwynedd :" Awdl y Gadair. Gan Mr. James Evans ........................................... 5Î " Telynau Duw:" Telyneg. Gan Mr. Isaac D. Hooson .................. 52 Yr Anffaeledig: Duchangerdd Ar- iandlysog. Gan Wnion .............. 53 Dirgelwch: Pryddest y Gadair. Gan Wilym Myrddin .................... 55 Euogrwydd: Cywydd. Gan Ioan Anwyl ........................................... Coroniad y Brenin Iorwerth y Seithfed: Englynion gan Fryfdir a Phenllyn.................................. Dafydd ab Gwilym: Rhíangerdd. Gan Mr. R. J. Rowlands .............. 59 Englynion, Hir-a-thoddeidiau, &c. Gan lu o Feirdd. 58 58 CAEENAEÎ-ON : ARGEAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNI E WASG GENEDLAETHOl GYMBEIG (CYF.), YN SWYDDFA'E " GENEDL."