Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CADBURY'S COCOÄ. ABBOLUTELY PÜRE, THEREFORE BEST— The Standard of Highest Purity.—Wbwà Rhtf. 4.] HYDREF, 1903 ÇYLCHGRAWN ÇHWARTEROL Q ENED.LAETHOL. CYN HWY3IAD. 222 223 228 Dyscu Cymraeg ym yr Yscolion Beunyddiol. Gan y Parch. Emrys ap Iwan ........................ 217 Fy Nhad: Odlig Hiraethus. Gan y Parch. E. Keri Evans, M.A. 222 Yr Hydref: Llinellau Desgrif- iadol. Gan Mr. R. J. Rowlands Jenkin Howell. Gan y Pjarch. R. Jenkin Jones, M.A...................... Credoau a Chyffesion Enwadol: ai rhaid wrthynt? Gan Mr. T. Gwynn-Jones ............................... Ann Griffitihs. Gan Fuddug.......... 235 Personoliad Cymeriadau mewm Barddoniaeth. Gan y Parch. O. B. Jones. F.R.Hist.S................. 239 " Shîrgâr " a " Shìrgàr." Gan y Parch. W. Glasnant Jones ........ 244 Uno'r Eglwys a'r Enwŵdau Ymi- neillduol. Gan y Parch. Ganon Williams, B.D............................. 249 Cadeiriad Iob (y " Pibroch Coll"). Gan Watcyn Wyn, Elfyn, a Dewi Gwallter ..................................... 256 Gorsedd Llanelli. Gan Wih ........ 2o6 Owen Glyndwr: Darlith. Gan Mr. L. J. Roberts, M.A................... Pregeth i Bregethwyr. Gan Un o'r rhai Gwanaf ......................... DyflFryn Cotbi. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A. (Rhuddwawr) Cwyn Coll am Enwogion—Ben Bowen; Mr. W. Ẅ. Jones (Cyrus) ; Y Oanghellor D. Silvan Eyans; Mr. Jenkin Howell; Ap Cledwen; Hywel Morganwg ; ac . Ieuan Ionawr. Gan Mr. T. Gwynn-Jones, Nathan Wyn, Elfyn, Dinlla, Watcyn Wyn, 257 262 266 Glan Cynon, Gwrgant Mor- ganwg, Bryfdir, Madryn, a Dewi Tudur ................................ 271 Fy Marn am Eisteddfod Llamelli. Gan Gymro ............................... 272 Fy Marn Inau ar Eisteddfod Llan- elli. Gan Un oedd yno ........ 273 Ymweliad â Llanfaches. Gan y Parch. John Thomas, D.D......... 274 Y Celt: Yr Awdl Ail Oreu ar Destyn y Gadair ym Eisteddfod Genedlaethol Llanelli. Gan y Parch. J. Machreth Rees ............... 276 Rhai o'm Hadgofion. Gan Rudd- enfab ............................................... 282 Gorsedd Heddwch. Gan Watcyn jWyn.............................................. 284 Hugh Jones o Langwm. Gan Wilym Lleyn ............................ 284 Manion Eisteddfodol.—Eistedd- fod Genedlaethol Llanelli, 1903. Gan Amrywiol Feirdd ............... 285 Dyffryn Cynon. Gan Mr. Jenkin Iiowell ...................................... 286 Mostyn. Gan Wilym Lleyn ....... 287 Y Parch. David Owen Jones (W.). Gan y Parch. Hugh Evans (Cynfor) ....................................... 288 GWEDDILLION LlENYDDOL— Cymraeg y Dr. W. 0. Pughe. Gan y Parch. Lewis Edwards, D.D. ....................................... 288 Llythyr. Gan Dalhaiarn ........... 288 GOHEBIAETH— Yr Argraphu Cymraeg Cyntaf yn Nghymru. Gan Ymholwr Manion Barddonol. Gan amryw. CABBNAEFON: AHGEAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNl'E WASG GENEDLAETHOL GYMEEIG (CYF.), YN SWYDDFa'e "GRNIîDL."