Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RICH ÍGLIÍ MILK EQÜALS *™™"ûadburt/'s jŸîítfç Ghocolate A™« k\ h\ «3 Rhif. 3.] GORPHENAF, 1903. [Cyf. XXI QYLCHGRAWN ÇHWARTEROL QENEDLAETHOL, CYNHWYSI AD 145 150 Swydd y Beirniad. Gan Wili....... Ma-e Cyairu yn Cyfodi. Cân. Gan y Parch. T. J. Pritchard (Glan Dyfi) ............••■;............................... Y Tra Pharchedig Ddeon Howell (Llawdden). Gan y Parch. D. Williams, B.D............................. 151 Dringo'r Mynydd. Cân. Gan Mr. R. J. Rowlands............................ 156 Paul-Louis Courier. Gan y Parch. Emrys ap Iwan ............................. 157 Yr Eglwysi a'u Gweinidogion. Gan v Parch. W. P. Williams, D.D. ".................;........................... Y Rhufeiniaid ym Morgannwg. Gan y Proffeswr J. E. Lloyd, M.Á. ............................................... Prifysgol Cvmru a'r Colegau Enw- aclol. Gan Ymneillduwr .......... lb( Trem i'r Gwyll. Gan Mr. D. R. Jones .............................................. Y Fynwent: Awdl Gadeiriol. Gan Dafolog ........................................... Eryr Eryri. Gan Alavon .............. Y^r Iaith Gymraeg yn yr Ysgol Ddyddiol. Gan Ddefynog .......... Ieuan Gìan Geirionydd. Gan y Parch. A. S. Thomas (Anellydd) Hanes Llenyddiaeth Cymru, o Dudur Aled hyd Edmund Prys. Gan y Proffeswr Anwyl, M.A.... Teithio i Hen Gymanfaoedd. Gan Gynddelw ................................... 161 165 171 174 178 183 186 196 200 Fy Ymweliad Cyntaf â Llundain. Gan y Parch. David Griffith........ 201 Caer Seiont. Gan Fleddyn .......... 20fr Adgofion Eisteddfodol. Gan Lan Menai .......................................... 207' Yn y Miawn ar ben y Mynydd : Tel- yneg. Gan Wydderig................... 212: Yr Afon Orange. Gan Athron ... 212* Myfyrdod : Cywydd Arobryn. Gan Eifìon Wyn .................................. 213 Drycin yr Haf. Canig. Gan Mr. J. R. Tryfa/nwy ............................. 214 215 215 215 GwEDDILLION LLENYDDOL Dau Llythyr Gruffydd Hiraethog (O Gronfa T. C. U.) ............... Dychymyg.—(0 Gronfa T. C. U.) Llyn Hvnod.—(0 Gronfa T. C. U.) ............................................. Englynion i'r Fran. Gan Rolant Huw o'r Graianyn.—(0 Gronfa Gwyneddon) .............................. 215- GOHEBIAETHAU— Twm ab Ifan Prys. Gan Frython- ydd ........................................... 216. Eurgraum 1770: pwy o&dd y Gol- ygydd? Gan y Parch. D. S. Jones ....................................... 216' Chwedl am Ddewi Wyn o Eifion. Gan Ymchwiliwr ...................... 216j Manion Barddonol. Gan lu Feirdd. • ;IÍ Îlàsg-T- CAERNAR70N : AÜGEAWÍWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNi'r WASG GENEDLAETHOI OYMREIG (CYF.), YN SWYDMa'r "OENEDL." "■:'