Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-----------------CÄDBURY'S COCÖÄ. ÄBSOLÜTELY PÜEE, THEREFORE BEST.—The Standard of Highest Ÿurity.~Lancet< Y Geninen Eisteddfodol. Argraphiad Arbenig* Awst, 190 2 CYNHWY8I A D Drylliad y " Royal Gharter: " Pryddest. Gan Lew Llwyfo " A í'yno gyrhaedd nef wen goron, Dwy ran eihelynt—drain a hoelion:" Prydciest y Gadair. Gan Ddyfnallt Cwrdd Gweddi: Awdi y Gadair. Gan Fethel Y Ffynon: Englynion. Gan Far- lwydon "Dos, ac na phecha mwyach." Gan Nathan Wyn Newyn : Cywydd. Gan y Parch. L. Rhystyd Davies "Dyn a drenga, a pha le y mae?" Myfyrdraeth. Gan Fryfdir ac Ath- ron .. Prydlondeb: Cân. Gan Ioan Anwyl Purdeb: Awdl y Gadair. GanFwlch- yddMon Y Nos : Canig. Gan Wydderig Martin Luther yn Nghynghor Worms : Awdl y Gadair. Gan Wilym Peu- draeth Dyffryn Conwy: Penhillion Telyn. Gan Abon Y Cenhadwr: Pryddest y Gadair. Gan Mr. D. E. Jones .. Pwy ydyw y Gwrol? Penhillion. GanFeilirMon Y Bywyd Gorchfygol: Pryddest y Gadair. Gan y Parch T. Cynfelyn Benjamin " Ystýriwch y Brain-"—" Ystyriwch y Lili:" Englynion. Gan Ioan Anwyl "Ac ni ddysgant Ryfel mwyach:" Pryddest y Gadair. Gan y Parch. H. T. Jacob .. Pleserdaith yr Ysgol Sabbothol: Cân Ddesgrifiadol. Gan Mr. R. Abbey Wilhams Gan 15 16 10 17 25 29 33 39 43 Y Wyddfa : Canig. Gan Isgaer Machlud Haul: Awdl y Gadair. Mr. Jnmes Evans " Cofiwch fy Rhwymau : " Prfddest. Gan Mr. Ahram Thomas " Ar yr helyg o'u mewn y crogasom ein telynau: " Pryddest y Gadair. Gan y Parch. W. Bowen Pryddest y Gadair. Dall Cân. Gan "Wele y Dyn Gan Symlog Y Cardotyn Dryf anwy Gwaìia: Cân. Gan Gorwyst Dydd Nadolig yn Nghwm Rhondda: Telyneg y Gadair. Gan Nathan Wyn Ieuenctyd : Cân. Gan Dawe Rhyfel: Goe;angerdd. Gan y Parch. W. Pari Hnws Yr Eisteddfod Genedlaethol: Cân. Gan Hywel Tudur Suddiad 'y " Drummond Castle: " Pen- hillion. Gan Drehor Aled Y Cribddeiliwr: Tuchangerdd. Gan Mr. David Owen Pedwar Tymor y Flwyddyn : Englyn- ion. Gan Feurig Cybi .. Dychweliad Cwch y Pysgotwr : Telyn- egion. Gan Fryfdir Iorwerth y Seithfed: Càn. Gan Mr. S. Owens Tydfil Ferthyres: CadwenoEnglynion. Gan Nathan Wyn Yr Alltud: Cywydd. Gan y Parch. B. Clwydfryn Davies Gwirf: Penhillion. Gan Ab Hefin .. Y Teithiwr yn Eryri: Adroddiad. Gan Ap Glaslyn Englynion a Hir-a-thoddeidiau. Gan lu o Feirdd. 44 45' 46< 47 52' 54 54 55 56' 57 58 59' 60 60' 61 6Î 62' 62 63 CAEENAEFON: ARGEAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNl'E WASG GENEDLAETHOL GYMREIG (CYF.), YN SWYDDFA'e "GENEDL."