Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CADBURY'S COCOA. iBSOLUTELY PURE, THEREFORE BEST— The Standard of Hi fflr hhip. 3.] >s ca >s 03 85 GORPHENAF, 1902. ["Cyf. XX QYLCHGRAWN ÇHWARTEROL QENEDLAETHOL. CYNHWYSIAD. A ydyw yr Eisteddfod Genedlaetbol yn werth y draul o'i chynal ? Gan y Parch. J. Puleston Jones, M.A. Glan Cunllo. Gan y Parchn. D. Cunllo Davies a T. Cunllo Griffiths Ymweliad y Tywysog. Gan A. .. '' Hanes By wyd yr hen Sion Llwyd." Gan Mr. G. Prys Williams, B.A....... Dyffryn Cynon. Gan Mr. Jenldn Howell Henry Eichard a Chyflafareddiad. G-an Mr. Eleazar Roberts Llenyddiaeth Cymru Haner Ola'r Ddeunawfed Ganrif. Gan Ifano Bywvd ac Athrylith Islwyn. Gan y Parch. Cynwyd Thomas Thomas Maurice, Bardd a Hanes- ydd. Gan y Proffeswr T. Witton Davies, B.A.,Ph.D..... Hywel Morganwg. Gan Ab Hefin Oriel yr Eisteddfod. Gan Wyneb Hauì Hwyr-ddefosiwn: Cân. GanNant- lais .. Dysg Newydd Mr. Ben Bowen dros Gymundeb Rhydd. Gan Spinther Eos Llechyd. Gan y Parch. W. Bichards, B.A....... 153 157 158 169 174 177 182 189 195 198 199 202 203 212 GWEDDILLION LlENYDDOL— Llewelyn ein Llyw Olaf. Ab Ithel...... Robert Davies, Nantglyn. Gan Gan 215 215. GOHEBIAETHAU— Y Ddadl Fawr Arminaidd: 1729. GanT. C. U.......216 Awduriaeth Englynion Saesneg. Gan y Prifathraw John Rhys, M.A., LL.D.......216 Manion Barddonol. Gan Mr. Tom Owen, Brynach, Mr. Thomas Griffiths, Y Parch. John Dayys - Thomas, Mr. Willie Erancis, Mr. H. Ll. W. Hughes, Treforfab, Cadvan, Ab Hefin, JSTathan Wyn, E. 0. J., Irwyn, Mr. Owen T. Davies, Eilir Mai, Mr. E. B. Powell, Ioan Brynmair, Tudwal, Mr. Evan O. James, Myfyr Hefin, Glan Cymerig, Penfro, Nant- lais, Graienyn, Watcyn Wyn, Mr. W. E. Jenkins, Mr. D. A. Davies, Mr. R. Davies, Mr. J. Williams. CAEENAEF0N ABGRAPHWYD A CHYH0EDDWYD GAN GWMNl'E WASG GENBDLAETHOl GYMEEIG (CYF.), YN SWYDDFA'E "GENEDL."