Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CADBURY S COCOÄ. ABSOLUTELY PUBE, THEBEFOBE BEST.—The Standard of Highest Purity —Lan QYLCHGRAWN QHWARTEROL QENEDLAETHOL. CYNH Gan y. Y Pregethwr Newydd. Parch. D. Stanley Jones ArwyrRhyddid: Cân. GanAthron Fy Adgofion am Hen Eisteddfodau. Gan Feilir Mon...... Y Gwanwyn a'r Claf Diobaith Ad- feriad : Englynion. Gan Dafolog Y Gwanwvn. Gan Mr. R. J. Row- lands a Mafonwy .. Cais i Sefydlu"r Gymraeg : Chwa- negiad. Gan y Parch. Emrys ap Iwan Eewis Glyn Cothi: ei Waith a'i Amserau. Gan y Parch. Evan Davies Adgofion am Eben Eardâ, ac Ereill. Gan Hywel Tudur Adfywiad Celtiaeth. Gan y Parch. William Pritchard Thomas Gee fel Gwladgarwr. Gan y Parch. James Charles .. Goronwy Owen a Morrisiaid Mon. Gan Isgaer.. Y Parch. T. Davies, D.D. Gan Mr. William Henry .. Richard Wilson. Gan y Parch. R. Gwylfa Roberts .. Ebrill. Gan Mr. J. R. Tryfanwy Cymundeb Rhydd: Bedyddiwr at Eedyddwyr. Gan Mr. Ben Bowen Cymundeb Caeth. Gan y Parch. H. Cernyw Williams Rhai o Hen Arferion Dyfi'ryn Aman. Gan Watcyn Wyn .. .. 81 89 90 94 94 95 97 100 107 109 115 119 125 130 131 134 139 YSI AD. Glanystwyth. Gan y Parch. T. Manuel (Talvan) .. .. .. Sypyn o Hen Lythyrau. Gan Mr. David Samuel, M.A. (Dewi o Geredigion) Cwyn Coll am Ieuan Ionawr a Glanystwyth. Gan Rugog, All- tud Eifion, Mr. J R. Tryfanwy, Dewi Mai, a Meiriadog. GWEDDILLTON LLENYDDOL---- Yr Elidir. Gan Ioan Arfon Englynion, &c. Gan Drebor Mai, Owain Aran, a Chynddelw GOHEBIAETH— " Thomas Aubrey, JohnEvans, a Dadl Bedydd." Gan y Parch. Hugh Williams.. Manion Barddonol. Gan Fenai- fab, Mr. R. J. Rowlands, Pant- tegiad, Afanwy, Efrwd y Glyn, Gutyn Arfon, Mr. R. Mon "Williams, Abon, Ioan Brothen, Nathan Wyn, Mr. J. Jones, Mr. D. R. Davies, Ioan Myr- ddin, Madryn, Llafar, Bar- lwydon, Eos Clwyd, Gwynedd- awg, Treforfab, Ioan Anwyl, Afaon Peris, Mavonwy, Ap Meurig, Mr. W. E. Jenkins, Derwenog, Ieuan Elfed, Mr. Evan O. James, Mr. Evan J. Jenkins, y Parch. B. Menai Erancis, Mr. D. E. Williams, Myfyr Alwen. 145' 149' 152: 152 152' CAERNAEFON AEGEAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNl'E WASG GENEDLAETHOL GYMEEIG (CYE.), YN SWYDDFA'r "GENEDL."