Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ì djfäili ŵgliüfijifl. GWYL YR HOLL SAINT. Dydd Gwyl yr Holl Saint y w'r dydd cyutaf o fis Tachwedd; wedi y gwyliau er coffadwriaeth am seiutiau unigol, ar y dydd hwn cedwir gwyl er coffadwriaeth am yr holl saint yn gyffredinol. Yu y Gwasanaeth neillduol a beunodir ar y dydd ni offrymir gwedd'iau at y saiut: cyduabyddir gras Duw yn eu hiachawdwriaeth, a sonir am danyut oll fel un cymmundeb a chymdeithas yn nirgeledig Gorff ein Harglwydd Iesu Grist; ac yr ydym yn y Colect yn gweddîo am ras felly i'w canlyn ym mhob rhinweddoî a duwiol fuchedd, fel y delom i'r llawenydd a barotôdd Duw i'r rhai a'i carnnt Ef. Y Llithiau am y dydd, yn ol yr hen dafien a'r dafleu newydd ydyut, yu y boreu Doeth. iii. 1—10, a Heb. xi. 33—40*! a xii. 1—7, ac yn y pryduawn Doeth. v. 1 — 17, a Dad. xix. 1—17. Yn lle'r Epistol darlleuir Dad. vii. 2—12, a'r Efengyl yw Mat. v. 1—12. A'r Colect sydd fel y canlyn:—"Hollalluog Dduw, yr Hwn a gyssylltaist yng nghyd dy etholedigion yn un cymmundeb a chymdeithas yn nirgeledig Gorff ày Fab Iesu Grist ein Harglwydd, caniatâ i ni ras felly i ganlyn dy wynfydedig saint ym mhob rhinweddol a duwiol fuchedd, fel y delom i'r annhraethol lawenydd hwnw a barotoaist i'r rhai a'th garant yn ddiffuant, trwy Iesu Grist ein Harglwydd." Mae'r Gwasanaeth ar y dydd yn cynnyrchu llawer o fyfyrdodau yn y meddwl yng nghylch yr " holl saint." 1. Yn y Colect gelwir hwynt "etholedigion;" mae hwn yn enw ysgrythyroJ, ac ynddo dangosir fod y saint wedi eu dewis allan o'r byd; o'r byd nid ydynt, ond maent wedi eu cymmeryd allan o'r byd. Fel y galwodd Duw Abraham o Ur y Caldeaid, ac y dygodd Israel allan o'r Aipht, felly mae yn awr trwy'r Efengyl yn galw, yn dewis, ac yn 76—Mrül, 1873.