Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

U Cgfailí %Ifctrpijg. GWASANAETH YR EGLWYS. R hwn a sylwa yn fanwl ar a thrwy wasanaeth cyhoeddus yr Eglwys, efe a wel— I. Ei fod yn ysgrythyrol. Mae'r adnodau yn y dechreu, Gweddi yr Arglwydd, y rhau arnlaf o'r deisyfiadau byrion a'r atebion, ym mron yr oll o'r Caniadau, y Salmau am y dydd, y llith gyutaf o'r Hen Destament, yr ail lith o'r Testament Newydd, y Deg Gorchymmyn, yr Epistol a'r Efengyl am y dydd, wedi eu cymmeryd yn llythyrenol o'r Beibl yu eu purdeb, heb na nodyn nac esboniad iddynt. Gadawer allan yr oll a gymmerir, air yng ngair, o'r Beibl, ychydig fydd ar ol. Ni ddarlleuir cymmaint o Air Duw gan ud enwad Cristionogol ag a wneir yn yr Eglwys. Gydag ychydig eithriadau yr ydys wedi trefuu fod yr oll o'r Hen Destament i gael ei ddarllen bob blwydnyn, a'r Testament Newydd fwy nag unwaith. Fe wneir hyu yu ol trefn benodol, ae uid yn ol mympwy a chwaeth pob offeiriad unigol. Rhoddir Gair Duw nid yn uuig yn ei burdeb, oud hefyd yn y cyflawnder o hono. 2. Ei fod yu gyunulleidfaol Y rheol ydyw, " yr offeiriad a'r bobl." Nid oes uu gwasanaeth yu Eglwys Rhufain, uac uu drefn o addoliad yng nghapel yr Enwadau, mor gynnulleidfaol a Gwasanaeth yr Egìwys Dywedir y Gyffes, Gweddi yr Arglwydd. a'r Credo gan yr offeiriad a'r bobl. Dywedir y Caniadau a'r Salmau bob yn ail adnod. neu cenir hwynt gan yr offeirhìd a'r bobl gyda'u gilydd. Mae'r Deiss fiadau t\yrion i'r offeiriad. a'r atebion i'r bobl. Dywedir \ gweddîau gau yr offeiriad, a'r ameuau gan y bobl. Pan nad oedd v bobl yn gyffredin yn medru darllen a Llyfrau Gweddi yn uchel eu pris uid oedd llais neb i'w glywed ond llais yr offeiriad a'r clochydd Sych. oer. a difywyd. oedd y gwasanaeth y pryd hwnw. Nid rbyfedd fod y bobl yu ei weled yu faith, ac yu teimlo yn fliu- deniH cyn ei ddiwedd. Ni phenodwyd mo hono i gnel ei gyfyngu rhwng ■ r offeirind a'r cî cbydd nac ychraith rhwi;- yi ctìeiriarì a'r cor cauu, eithr i hob nn vu \ s;yn: nlie'dfí vu hcn ar vn icuanc. i 273—Mvä>. !8í<9