\_Pris Ceiniog._\ dMatll dÿttîpijg DEONIAETH LT^A^STB^D^RN fawe CHWEFROR, 1902. Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd.' CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD GAN W. SPURRELL A'l FAB.