Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'*? Rhifyn 385. Pris ic. C^faíU Eglw^síg DAN OLYGIAETH Y PARCH. DAVID JONES Ficer Penrnaenmawr. Ionawr, 1899. CYNNWYSIAD. Paham yr wyf yn Eglwyswr .. 1 Calon gywir, 5. Yr Indiad ieuanc yn marw .. 6 Yr Eglwys a'i Dodrefn, 7 'Arian yr Arglwydd' .. 8 Detholion o Ddywediadau Mazzini ... .. 8 VA Cychod tanforawl Y Maes Cenadol .. 9 Sypyn o Saethau .. 12 Ar ifrwst.—Chwedl, 13. Yr Hyena .. 15 Caredigrwydd yn talu ei ffordd ... .. 16 )♦ Yr oreu yn yr Ysgol Sul ... .. 18 DuwynyBotel. Dyddiau Colledig ..19 Mynwentydd duwinyddol ... .. 20 Y 'modd y mae Duw yn ymweled â'i Bobl, 20. Ei Seren Ef .. 21 Yr Adran Ddirwestol— Hanes gwirioneddol .. 22 Y Ddiod fu yr Achos ... .. 24 YWa.Bg .. 25 ' Yr Arglwydd yw fy Ngoleuni.' Emyn i Blant Pwy'n debyg iddo Ef? 26. Attyniad Cân Bethlehem ... .. 26 )♦( .. 27 í ^ Emyn Blwyddyn newydd. I'r Dwr glân ... .. 27 -' u Gweithrediadau Eglwysig ... .... .. 28 ;>( 'TJn Arglwydd, un ffydd, un bedydd.' W. SPUREELL A'I FAB.