Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

lJÜt/7 JWPÜâ^A ir Rhifyn369. Pris lc. i Öfefaill d%topig DAN OLYGIAETH Y PARCH. DAVID JONES, Ficer Penmaenmawr. Medi, 1897. CYNNWYSIAD. Galw Dysgyblion, 229. Tri Chynghor Cariad Brawdol St. Gregory ar Ostyngeiddrwydd Y Maes Cenadol, 234. Yr Athrofa a'r Weinidogaeth YKafnrs ' Anrhydedda dy Dad a'th Fam' Teyrnas Dduw. Anffyddlondeb Eglwysig Diweddar Esgob Waterield, 242. Tostuii Cath Yr Adran Ddirwestol— Nodau yr Arglwydd Iesu ' Daeth y Chwal wr i f yny ' Tôn—Arfryn Cydraddoldeb y Saint. Gwag l'chelgais Y Ci traehwantus ... ' Dilyn Fi.' Gawn ni fyn'd i'r Nef i ganu ' ... Byr Gofìantau Atebion. Gofyniadau ... Gweithrediadau Eglwysig, 255. Y Gongl Gystadleuol 'Un Arglwydd, ttn ffydd, nn bedydd.' CaítfprUBta: W. 6PURRELL A'I FAB. 230 232 232 237 240 241 243 244 245 247 248 249 251 251 254 256