Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

| (tygfaill ẃjjlujpîfl. LLYFRAU Y BEIBL. 2 CORINTHIAID. Ysghifenodd Sant Paul ei Epistol Cyntaf at y Corinth- iaid yn Ephesus, fel y tybir, yn agos i Wyl y Pasc, yn y flwyddyn 57. Anfonodd ef gyda Stephanas, a Ffortunr atus, ac Achaicus, y rhai a ddygasent lythyr oddi wrtb yr Eglwys yn Corinth at yr Apostol. Yr oedd ef wedj anfon Tiinothëus ac Era3tus i ymweled ar Eglwyei yn Màcedonia. ac i fyned mor bell o Corinth. Efe a anfonodd Titus ar ol hyny yn gywir i Corinth. i weled helynt yr Eglwys, yr hwn oedd i ddyfod yn ol a chyfarfod Á'r Apostol yn Troas. Yr oedd ef ei hun yn aros yn Ephesus hyd y Sulgwyn. Efe a aeth i Troas, lle yr arosodd anp ryw amser, gan bregethu Efengyl Crist gyda llwyddiant mawr. Agorodd yr Arglwydd ddrws ymadrodd iddo. Cafodd ei siomi am na ddaeth Titus i'w gyfarfod yno. Yr oedd mewn pryder nid bychan yng nghylch yr Eglwys yn Corinth, pa fodd oedd yr aelodau wedi derbyn ei lythyr, a pha effaith oedd wedi, ei gael arnynt. Efe a aeth drosodd o Troas i Macedonia, a chyfarfu â Titus. Bernir mai yn Philippi y cyfarfu ag ef, er na enwir y ddinas, ac mai yn Philippi yr ysgrifenodd ef yr Ail Epistol at y Corinthiàid, tua diwedd y flwyddyu 57 neu ddechreu y fìwyddyn 68. Cafpdd. y llawenydd gan Ti,tus eu bod wedi derbyn ei lytbyr yn gaçedig, ao wed>i yraostwng, ac edifarhau, a bwrw y godiuebwr gwarthus h,wuw allan o'r Eglwys. , Yr oedd, Timothë'us hefyd yn bresennol gyda hwynt. ■ìl\.)"r :i! // ,. ; , rn \ oì Yr oedd piaid, ep hyuy, yn Çorinfch, y -rhai nidioeddjiíít yn gyfeillipn i Sftnt Paul. Dywojdent maj gwr anẁtìiál ydpecìd,. yn dywedyd unpeth.ac ynjgwnetìtbur.pefch^aiail;: 25&—Ionawr, 1888.