Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

| (^gfaiii ẂjgÌHjpij. LLYFRAU Y BEIBL. 8ANT MäRC. Tybia rhai fod rìau wr o'r euw Marc, uo yu gydymaith Sant Paul, a'r llall yu gydymaith Saut Pedr. Y faru gy- ffredin yw nad oedd ond un ag y sonir am dauo yu y Testament Newydd, sef íoau Marc. Ioau oedd ei enw Iuddewig. a Marc ei euw Ceuedlig Enw ei fam oedd Mair, yr hon oedd yn byw yn Jerusalem. I dý Mair yr aeth Sant Pedr pan ddaeth allau o'r carchar yn y uos. Yr oedd yn uai fab chwaer i Barnabas Tehyg mai efe oedd y gwr ieuanc yn yr ardd yn dilyn yr Iesu, wedi amwisgo â lliain ruain ar ei gorfiF uoeth Níd oes un vn son am y gwr ieuanc hwn ond Sant Marc ei huu. Dywed Sant Pedr am dano, ' Marc. fy mal» i " Tebyg mai efe oedd wedi bod yn foddion ei dröedigaeth ac i'w ddwyu ef at yr Iesu. Yn eu taith genadol gyutaf aeth Marc gyda Paul a Barnabas o Aotiochia i Cyprus, ac oddi yno i Asia Leiaf, mor bell a Perga yn Pamphylia. Yma, am ryw reawm neu gilydd, nad oedd yn foddhaol i Paul, fe drodd Marc yn ei ol. Wrth gychwyn i'r ail daith nid oedd Paul yn foddlawn cymmeryd Marc gyda hwynt. Felly fe ymraa- odd Paul a Barnabas oddi wrth eu güydd. Aeth y naill i Cyprus a Marc gydag ef; aeth y llall i Asia Leiaf a Silas yn gydymaith iddo. Er hyny yr ydym yn cael ar ol hyn fod Marc gyda Paul yn Rhufain yn un o'i gydweith- wyr. Yr ydym yu darllen ei fod gyda Pedr yn Babilor/. Dywed Epiphanus ac Eusebius i Pedr ei ddanfon i Alex- andria, yn yr Aipht. Efe oedd esgob cyntaf Alexandria, ac yno y cafodd ei ferthyru, ar ol llafurio gyda Uwyddiaat mawr. 247—Gorphenaf, 1887.