Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I Ŵafaill ŴglujBStj. LLYFRAÜ Y BETBL. SEPHANIAH. Yr oll a wyddys am awdwr y llyfr hwn ydyw yr hyn a fynega efe ara dano ei hun yn yr aduorì gyntaf <>'r bennod gyntaf. Mab Cusi yrìoedrì, fab Oerìal'iah, fab Amariah. fab Hezecîah Mae aí yn olrhain ei linnch yn ol am berìair cenedlaeth. hyrì fretrìn enwog Jurìah rtc yn dywedyd ei forì yn prophwydo vn amser y breuin duwiol Josîah. Dechreuodd Josîah rìeyruasn yn y flwyddyn 642 cyn Crist, felly nirì oeHd v llyfr werìi ei ysgrifenu rnor foreu Mae ef yn son am Ninefeh fel yn aros yn ei amser ef. Oddi wrth hyn y casglir ei forì werìi ei rsgrifenn cyn rìinystr y rìrìinas fawr hòno yr hyn a ^y:nmerodrì. le yn j flwydrìyn 625. Nirì yw efe chwaith yn cvfeirio Rt y diwygiad mawr yr hwn a rìrìygwyd ynì mlaen gan Josi'ah or flwyddyn 630 hyd y flwyrìrìyn 624. Tebyg i.irìo gvhoeddi gair yr Arglwydd o rìdentu y flwy.idyn 630. Ystyr y gair Sephanîah vw Ceidwad Jehofah. Fel ceidwad ar y mur y mae efe yn myuegu am ddydd ar ddvfod, yr hwn a eilw efe yn ddydd mawr yr Arglwydd, diwrnod tywyll a du rìiwrnorì cymylau a thywyllni Y mae Duw yn sicr o ddial ar rìdynion am eu pechodau. Efe a ragfynega ddinystr Gaza ac Ascalon. Asdod ae Ecron, dinasoedd Philistia; difrod Moab ac Ammonj lladrìfa yn^Ethiopia; a chwymp Ninefeh ac Assyria. Nid yw esbonwyr o'r un farn yng nghylch yr offerynau & ddefnyddiai yr Arglwyrìrì i gospi y cenedloedd hyn. Barna rhai mai y Caldeaid oeddynt. tra y tybia ereill mai llwythau o Scythiaid, o dir y gogledd, oedrìynt i rìdisgyn fel ffiangell drom ar y gwledydd, y rhai y crybwylla yr hanesydd Groegaidd Herodotus am danynt. Hwy » ddaethant i wlad y Philistiaid ac i gyffìniau yr Aipht. 241—Ionawr, 1887.