Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

j'.i-fl'J I >'!!* íi.'ií'íl í •-•J;'! 'H ': I •-'.:.: ... !I>i'í>flJ70 O? íl.1»îíy'ffl .Eb ;n7níi7mm{noio ie viíTfao /ì cwtihu TsuìU fw^ -------------- .u7b heWbb üod -,ltV/'. V' LLŸERAU Y BEIBL. •;.,•", . 7 PREGÈTHWIt. ,, Mae amryw esbonwyr diweddar o'r farn mai nid Solomom yw awdwr Llyff y Pregethwr, ao mai nid yneioes ef íyr ysgrifenwyd ef, eithr rhyw bedwar can mlyuedd ar ol ei .amser ef. Dadleuant fod iaith y llyfr yn wahanol yn ei dullwedd i iaitb cyfnod Soloman. Ond barn gyffredin yr hen-Rabbiuiaid-.Iuddewig a'r, esbonwyr Gristionogol, hyd yn ddiweddar, ydoedd, mai Solomon oedd -et awdwr. Maer adnod gyntaf yn arwain i'r farn hon, " Geiriau y Pregethwr, mab Dafydd, brenin yn Jerusalem." Ni fu ond.un mab i Dafydd. yn frenin yn Jerusajem, a Solomom oedd hwnw. f- ^! '- • J Teitl y Uyfr yn yr Hebraeg yw Çobeletb. ., Tstyr y gair yn gyntaf yw, " un yn galw cynnulleidfa yng nghyçLj'' yn», "un yn anerch oynnullei.dfa," sef Ecolesiastes, ueu ŵreg^thwr. Tybir i Solomon ysgrifenu Cân y Ganiadau pan yn ieuanc, Llyfr yDiarebion pan yn ei ganol oed, a'r Pregethwr.yn ei hen ddyddiau, yn ei edifeirwch, ar ol profí gwagedd poW peth dau hauj, Erbyn, hyn efe a wyddai trwy brofîad beth oedd i'w fwynhau yn y pleserau melusaf, yn y cyfoeth mwyaij, yn y gogoniant uchelaf. Mae amrywiaeth ,n,id byohan o barth i amcan yr awdwr,,gan ei fod yn arfer geiriau tywyll ae ymadi?oddjon dyrys. .ì.Yb. wir, mae •nbonwyr mor groes i'w gilydd a'g yw goleuni i dywyllwch. Er hyny, y mae >yn dra eglur fod Solomon wedi bod yn ymddyrysu uwch ben yr hyn sydd yn cynnwys y dŵioni penaf, yu rhoddiydedwyddwcb mwyaf.ac unioudeb troiou rhagluuiaeth Duw; pynciau ag sydd wfidi.bod yn dyryau dysgŵwdwyr -j.byd .oddi arddyddiau Job hyd y dydd hwn. Mae Solomon wejdi ' cael , aliían nad yŵ höll-.fwyníant «daiarol, pleserAU, cyfoeth, nac anrhydeddi ryn dwynîded- 227—Tachweid, 1885.