| ítJfHiII Ŵjlnjsig. IEÜENCTYD Y BEIBL. Y LLANCE8 FECHAN. Ni roddwyd ei henw, nac enw ei thad a'i mam, nac enw y fangre Ue y magwyd hi. Yr oll a ddywedir am ei mebyd. a'i hieuenctyd ydy w, mai llances fechan o wlad Israel oedd hi. Mae lle i gasglu am dani, fod ganddi rieni crefyddol a duwiol, a'u bod wedi hyíForddi eu merch fechan ym mhen ei ffordd, wedi ei dysgu i gofio ei Chreawdwr yn nyddiau ei hieuenctyd, a'i meithrin yn addysg ac athraw- iaeth yr Arglwydd. Braint na fedr neb ddweyd ei gwerth yw i blaut gael tad a mam dduwiol i'w dysgu am Dduw Israel, ac i feddwl yn uchel am y prophwyd sydd yn Samaria. Gwnaed y llances fechau yu gaethes fechan. Yn amser lehoram, brenin Israel, yr oedd mynteioedd o Syriaid yn myned dros y cyffmiau i dir Israel, ac yn ysbeilio pob peth y gallent osod eu dwylaw arno, yn ddefaid ac yn auifeiliaid, yn arian ac yn aur, a dygeut ymaith feibion a merched yn gaethweision i Syria. Cipiwyd y llances fechan oddi wrth ei thad a'i mam a'i thylwyth, a syrthiodd i ran Naaman, tywysog y llu. Bhoddodd yntau hi i'w wraig i wasan- aethu arni. Yr oedd Naaman yn wr mawr, yn wr o gyfoeth, mewn swydd uchel, yn wr anrhydeddus, ac mewn ffafr gan y brenin. Ond, megys y dywed yr Esgob Hall, er mor fawr ydoedd, nid oedd un caethwas yn y deyrnas a newidiai ddau groen ag ef. Yr oedd yn wahanglwyfus. Braidd y ceir un dyn ar wyneb y ddaiar, pa mor gysurus bynag y mae arno, nad oes rhyw ond yn perthyn iddo. Felly Naftmftn tr npHr) crnndHr» hnh nofh a faAraî /ÌTrn aî