Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

<$8faiU (Êgîuiptg. ENWOGION Y BEIBL. NEHEMIAH. Nehemiah sydd un o enwogion y Beibl, y rhai trwy ffydd i gawsaut "air da," Yr oedd yn ddyn hynod yn ei oes. Efe a gyflawnodd orchestwaith yu ei ddydd; efe a adeil- idodd fur Ierwsalern mewn "amseroedd blinion;" efe a idiwygiodd y bobl mewn crefydd a moesau; efe, fel Dafydd, a wasanaethodd ei geuedl ei hun trwy ewyllys Duw; efe a "geisiodd ddaioni i feibiou Israel." Yu awr sylwn yn fyr ar rai o brif hyuodion ei gyru- meriad. 1. Efe a garai ei wlad di genedl. Yr oedd yn ystyr uchaf y gair yu wladgarwr. Yr oedd yu dal swydd uchel ic aurhydeddus yu llys brenjn Persia, ond pan glywodd im flinder raawr a gwaradwydd ei geuedl yn Iwdea, efe i eisteddodd ac a wylodd, ac a alarodd dalni o ddyddiau; ymprydiodd hefyd a gweddiodd ger bron Duw y nefoedd, iygodd eu hachos o flaeu y brenin, ymadawodd â'r llys, i gadawodd ei foethau a'i anrhydedd i ereill; efe a ddaeth ìt ei genedl a'i bobl i Iwdea i'w cynnorthwyo yn eu hadfyd i'u gorthrymder; ymostyngodd i lafur a lludded,"a gwnaeth bì hun yn agored i enbydrwydd a pheryglon er mwyn ei bobl. " Myfi," rueddai, " a'm brodyr, a'm gweision, a'r ^wylwyr oedd ar fy ol, ni ddiosgasom ein dillad, ond a idiosgai pob un i'w golchi" (iv. 23). Ni fwytaodd fara y tywysog; nid oecìd yn gorthrymu y bobl; ni dderbyniai y dreth oddi wrthynt, canys trwtn oedd y caethiwed yn 3u plith. Felly efe a garai ei genedl yu well ac yn fwy aag ef ei hun; ceisiai eu llesâd hwynt a'u dedwyddwch, »an anghofio ei lesâd a'i ddedwyddwch ei hun. 2. Yr oedd yn ddyn nerthol mewn gweithrediad a phen- 145—lonawr, 1879.