Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I <$2faill (gglujpig. Y DDAIAR A'l THRIGOLION. PRYDAIN FAWR a'r IWERDDON. {Parhâd o dudalen 239.) Nodasom yn eio rhifyn diweddaf mai plaid grefyddol o fewn cyffiuiau yr Eglwys, ac nid tu allan i'r muriau, oedd y Puritauiaid. o dan deyrnasiad y Frenines Elisabeth. Yr oedd rhai pethau yn yr Eglwys y cwynent o'u herwydd, megys y wenwjsg. y fodrwy wrth hriodi, arwydd y Grog wrth fertyddio. a phenlmio wrth fwrdd y Cymmun, ond nid oeddynt yn ymneilìdawyr o gymmuudeb yr Eglwys. Ar farwolaeth Elisalieth, Iago I., yr hwn ar y pryd oedd frenin Seotlaod, a i dilynodd hi ar orsedd Lìoegr. Yr oedd efe wedi cael ei ddwyn i fyny ym mhlith Protestaniaid Sootlaud, y rhai oeddynt mewn materion eglwysig o'r un golygiadau a Phuritaniaid Lloegr, ac fel y gellid meddwl dysgwylieut hethau mawrion oddi wrtho. Cyflwynasant iddo, ar ei ddyfodiad i'r orsedd, ddeiseb, yn gofyn ganddo ddiwygio pethau a ystyrient yn wallus yn nhrefu a ffnrfìau gwasanaeth Eglwys Lloegr. Y ddeiseb hon oedd yr achlysur a arweiniodd i ffurfiad y gynnadledd yr hon a elwir oddi wrth y lle y cynualiwyd hi, Hampton Court Conference. Yn y gyuuadledd y brenin ei hun a eisteddai yn gadeirydd, ac a ddangosai wybodaeth helaeth o'r materion ag oeddynt mewn dadl. Y Puritaniaid ar un llaw a ddygasant allan eu cwyn. a'r esgobion ar y llaw arall a'u hatebasant hwy. Terfynodd y gynnadledd yn anffafriol i'r Puritaniaid: ni chawsanteu dymnniad; cedwid yr arferion a'r defodau mewn grym. y rhai y cwynent o'u herwydd. Methodd y gynnadledd uno y ddwy blaid a'u dwyn i gydgordiad â'n gilydd. (ìyda golwg aryr amean hwn. ofer fu, ond eto ni fu yn hollol ofer Un o'i chynûyrohion yw'r cyfieithad 130—Hydref, 1877.