Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

i <$£jfaill (Sgluipig. Y DDAIAR A'I THRIGOLION. A M E R I C A . (Parhâd o dudalen 59.) Pan ddarganfuwyd America yn niwedd y bymtheiîfed gan- rif, ni chafwj'd ynddi ond ychydig o drigolion. Llwythau gwas^aredig oeddynt ar hyd ei gwastattiroedd eang, ac yn ei choedwigoedd mawrion; ac mae'r llwythau hyn wedi lleihau yu hytrach na chynnyddu. Y Cyfandir sydd wedi ei hohlogi o ran o Affrica, ond yn benaf o Ewrop. Ceir miliynau lawer o hiliogaeth Affricaniaid yn America, hyn- afiaid a drosglwyddwyd yno fel caethweision; ond y lleill ydynt yn benaf hiliogaeth trefedigiou y rhai a aethant allan o Ewrop fel yrnfudwyr. America Ogleddol a boblog- wyd gan ymfudwyr o Brydaiu Fawr ac Iwerddon; o Ffrainc a Germaui; o Denmark a Holland; ond America Ddeheuol, yng nghyd ag ynysoedd India Orllewiuol a Mexico, a boblogwyd gan ymfudwyro Yspaeu a Portugal; ac rnae y trigolion yn y gwahanol barthau hyd y dydd heddyw yn eu harferion, a'u crefydd, a'n nodweddiadau, a'u ieithoedd, yn dwyu argraff y gwledydd yr ymfudasant o honynt. Hawdd gweled mai o Yspaeu a Portugal y treigla trigolion y De eu tarddiad; ac mai o Brydaiu Fawr a'r íwerddou, o Ffrainc a Germani, ac o Denmark a Holland, yr ytnfudodd trigoliou y Gogìedd. Cymmerwn yu awr fras olwg o'r gwahanol lywodraethau ag sydd yu breseunol yn meddianuu y Cyfaudir a'r ynys- oedd sydd yn cyffinio aruo. 1. Mae Prydain Fawr yn meddiannu parthau helaeth o America. Hi yw meddiaunydd yr oll o"r C\fandir o Fôr y Werydd yu y dwyrain, i'r Môr Tawel yn y gorllewiu; ac o'r afou fawr Sant Lawrence, a'r llyuau yu y de, hyd y 124—JEbrill, 1877.