Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^îfaill <BgIitrgsifl. Y FFURF-WEDDI A'R FREST-WEDDI. Mae pob un yn deall yr hyn yr yrìym yn ei feddwl wrth ffurf-weddi, a brest-weddi. Mae llawer o ddadleu wedi bod yng nghylch y ddau fath o weddi. Myn rhai nad yw'r dyn syrìd yn arfer ffurf o weddîau ddim yn gweddîo o gwbl, ac narì oes un weddi yn dderbyniol ger bron Duw onrì y wedrìi o'r frest. Mewn rhagfarn y mae dynion yn siarad fel hyn. Nirì oes rh.-iid i'r ffurf-werìdi fod yn weddi ffurfiol, heb y galon ynrìrìi; ac o'r tu arall, y mae yn eithaí' posibl i'r frest-werìdi fod i gyrì yn swn heb sylwedd ynrìdi. Dywedodrì Thomas Fulìer forì St. Paul wedi rhorìdi terfyn ar y rìdadl hon, yn ei gynghor i'r Ephesiaid : '• Gan weddîo bob amser â phob rhyw ueddì a deisyfiad yn yr Ysbryrì." Y rìrìarìl yn awr yw, pa un o'r ddwy weddi yw'r fwyaf manteisiol yn yr arìdoliad cyhoeddus ? Ai gwell i'r bobl fod heb Iyfr gweddi, neu fod â llyfr gweddi ganddynt? Pa un a oes llyfr gweddi neu beidio ganddynt, gweddîo trwy ffurf o wemii mae'r bob). Gweddi'o trwy ffurf raid iddynt, os ydynt yn gweddio o gwbl fel cynnulleidfa. Mae gweddi y pregethwr yn ffurf i'r bobl. Yn ei eiriau ef y mae'r bobl yn g^eddîo, ac megys yr arìrìef y pregetbwr weithiau, y mae ei eiriau ef yn drìigon annyben yn fynych. Onirì gwell i'r bobl gael ffurf o weddi, ag y byddont yn gwybod beth ydyw ym mlaen llaw, na cheisio dilyn ffurf y pregethwr o ddeisyflad i ddeisyfìad ? Y mae gogwydd yr oes bresennol o blaid cael Uyfr gweddi. Mae'r dynion mwyaf dysgedig yra mhlith pob enwad yn galw am ffurf o wasanaeth. Mae'r Wesleyaid yn gyffredin yn Lloegr yn arfer Llyfr Gweddi yr Eglwys. Mae amryw o weinidogion yr Annibynwyr wedi darparu llyfran gweddi. Mae rhai o weinidogion y Bedyddwyr yn 98—Chwefror, 1875.