Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

dfôjfaill Ŵöluipifi. MESTJR ADDYSG. Cyn dechreu y Senedd-dymmor presennol, dywedid mai prif bwuc yr Twerddon oedd "Mesur y Tir," ae mai prif bwnc Lloegr a Chymru oedd '-Mesur Addysg." Mae'r ddau fesur yr awr hou ger bron Ty y Cyffrediu. Ar eu d}7giad i mewn, cawsant dderbyniad pur roesawgar a mesur helaeth o gymnierarìwyaeth gan y ddwy blaid yn y Ty. Ond nid yw'r naill na'r lla.ll i fyned trwy y Ty yn ddiwrthwynebiad. O'r ddau, Mesur Addysg sydd wedi achosi mwyaf o gynhwrf yn y deyruas, a diau mai hwn yw'r mwyaf pwysig yn ei gaulyniadau. Mesur hollol wleidyddol yw Mesur y Tir, er rheoleiddio y berthynas sydd i fod rhwng y meistr a"r deiliad; oud y mae Mesur Addysg yn cyffwrdd â meddwl, â moesau, ac â chrefydd y genedl. Yr ydym am i'n darllenwyr ieuainc ddeall natur y raesur hwn, yng ughyd â natur y gwithwynebiad a ddangosir iddo. Rhoddasom fraslun o hono yn ein rhifyn diweddaf; dichon y byddai yn fuddiol gwneuthur rhai sylwadau yn ein rhifyn presennol ar y gwrthwynebiad a roddir iddo. Dygwyd y mesur i mewn gan uu o'r weiuydd- iaeth ryddfrydig—gweinyddiaeth Gladstone; a'r hyu sydd yu hyuod yw, mai dosbarth o bleidwyr Gladstoue yw gwrthwynebwyr y mesur. Mer y mesur yw, ei fod yn cydnabod yr elfeu grefyddol yn addysg y werin. Er nad oes son ynddo, o'i ddechreu i'w ddiwedd, am yr Eglwys fel Eglwys. er rhoddi mautais uac aufantai8 iddi, eto y mae'r blaid eglwysig yn foddlawn ei dderbyn, o herwydd ei fod yn talu gwarogaeth i gref- ydd, ac yn rhoddi lle i'r Beibl yn yr ysgoldy. Mae amrai adranau yn y mesur nas gall Eglwyswyr trwyadl ddim eu hollol gymmeradwyo; ond am yr uu peth hwn, sef fod y Beibl yq cael rhyddid i fyned i rnewn ac aros yn yr ys- goldy, y maent yn barod i roddi eu pleidlais drosto. 41—Mai, 1870.