I CafaiU Ŵjjlwpij. CORGANU. Gcn ^ Parch. E. Lewis, B.A., Aberdàr, Wrth y gair "corganu" y deallir cydganu mawl i Dduw yng nghynnulleidfa'r saint. Yn ol yr Ysgrythyr, Crist- ionogion yw y greadigaeth newydd, a Christ, yr hwn a elwir yn "Adda diweddaf," yw eu Blaenor a'u Pen. Pob un ag sydd wedi ei ddwyn i gyssylltiad â^Çhrist yn unol â chyfarwyddyd yr Efengyl sydd wedi/èi greu o'r newydct, a thrwy hyny wedi ei wneuthur"yn aelod mewn c^mdeithas ddwyfol. Gelwir y gymdeilhas hon yn gorff' Crist: " megys y mae genym aelodî% lawer mewn un corff, felly ninnau, a ni yn Uawer, tó^m un corff yng Nghrist." " Trwy un ysbryd y bedydtìi *ryd ni oll yn un corff." " Efe (Crist) yw pen corff yr Ëjlwys: efe, yr hwn yw'r dechreuad, y cyntaf anédig oddi wrth y meirw : fel y byddai efe yn blaenori ym mhob peth." Ein pen yn ol y cnawd yw'r Adda cyntaf, a'n rgenedig- aeth i'r byd a'n gwrna yn gyfranog o'i godwm ef, ac yn ddarostyngedig i farwolaeth. Felly yr ailenedigaeth, neu ein derbyniad i mewn i'r greadigaeth newydd, a'n gwn^ yn gyfranog o fywyd ac adgyfodiad yr Adda diweddaf. Nid ydym ni Gristionogion yn eiddo ein hunain, ond eiddo Crist y Pen; ac os ydym yn eiddo Ef, yr ydym er ei fwyn Ef, a thrwy ei osodiad Ef, yn eiddo ein brodyr hefyd. " Un corff" ydym ni oll yng Nghrist. Nid yw corff Crist chwaith yn cael ei gyfyngu i'r ddaiar hon. Yr holl ffyddloniaid y rhai a ymadawsant â'r byd o ddechreu y greadigaeth hyd yn awr, sydd yn rhan o'i gorff ef—y maent yn fwy addas aelodau o hono nag oeddynt pan ar y ddaiar. Rhyngddynt hwy a ni y mae gwahanlen, fel nas gallwn yn awr eu gweled a L—Ebrill 15. 18G2.