Skip to main content

$ot ba obbitotí^ g (feafobfor, fob brfog übbiforífr g tmbar* •+**+■ r ■ m YR EILFED GYFROL AR BYMTHEG A DEÜGAIN O'B DYSGED YDD, A K HWN YR TJNWYD YR ANNIBYNWR; YN CYNWYS TRAETHODAU, COFIAINT, DETHOLION, BARDDONIAETH, A HANESION; AM FLWYDDYN EIN HARGLWYDD 1878, DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; Y PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. ♦'*>»■ DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. llDCCOLIXVm.