Skip to main content

y Dpsaedpdd: "A'r hwn y mae yr Annibynwr wedi ei Uno." Cyp. NEWYDD.—5. MAI, 1903. Hen GY¥.—ptá C/ ÿ ( TANGNEFEDD DUW. °AN Y PARCHEDIG HENRY GRIFFITH, F.G.S., GYNT PRIFATHRAW COLEG ABERHONDDU. , "A thangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a geidw eich calonau ach meddyliau yn Nghrist 'íesu."—PHIL. iv. 7. IN yr adnodau a ragflaenant y testun yn uniongyrchol, y mae yr apostol yn ein rhybuddio rhag pob dymuniad eithafol, a phob pryder poeth ac anniddig o berthynas i -----, drefniadau personol Rhagluniaeth. "Na ofelwch am ■^ini," a "Bydded eich arafwch yn hysbys i bob dyn."—Meithrin- [Mr. Gol.—Raí blynyddoedd yn ol, bu boneddiges barchus a dysgedig, o'r eHw ]vijss Qregory, 0 High Barnet, hi a'i chymdeithion, yn aros am yehydig o'u Swyliau haf yn Machynlleth, drwy. ohebiaeth flaenorol â mi. Yr wyf yn meddwl u bod yn perthyn i'r eglwys Annibynol yn High Barnet, y bu y Parchedig Henry prjffiths, F.G.S., cyn-brifathraw Coleg Aberbonddu, yn weinidog arniam dymhor. ìf . a^an yn fuan fod ei hedmygedd o'm hen athraw yn rhyfeddol o uchel, a ^han iddi gael allan fod fy nheimlad i tuag ato ef yn gyffelyb i'r eiddo hithau, hi a ^fonodd i mi, wedi iddí ddychwelyd adref, y bregeth ragorol a ganlyn, yn llaw- ysgrìf y Prifathraw ei hun, fel arwydd o'i theimlad caredig ac o:i dymuniadau da Uag ataf. Anrhegasid y bregeth iddi hi gan ei hawdwr, ac y mae yn dwyn ar yr ^ÛUen, yn ei law-ysgrif, y nodiad: — "For Miss Gregory. 11/5/93," beth bynag y niae y rhìfnodau hyn yn'olygu, ac eraill cyffelyb iddynt ar ddiwedd yr ysgrif. Da W^l gyflwyno y bregeth i' cbwi er ei gosod yn y DysGEDYDD, wedi ei chyfieitbu j^ Grymraeg genyf cystal ag y medrwn, ag ystyried arddull neillduol yr awdwr. a genyf allu gwneud rhvwbetb hefyd, er cadw mewn cof un ag y mae Cymru, ac J11 iieillduol yr Annibynwyr yn Nghymru, yn Ilawer mwy dyledus iddo nag y mae y* oes hresenol yn feddwl, ar gyfrif y gwaith addysgol godídog a gyflawnodd yn uglŷn âg addýsg at y weinidogaeth yn arbenig. Buddiol fydd cofnodi fod yr awdwr 61 UUn Yn fab i'r Parchedig James Griffiths, o Dyddewi, 'ac yn dad i Lywydd pres- 1sq ^°^eg Pwysig Caerdydd. Bu y Parchedig Henry Griffiths farw Awst 14eg, *^1, yn 79 mlwydd oetí, a chladdwyd ef yn ymyl ei anwyl briod, yn mynwent ^yhoeddus West Cowes, pryd y cefais'inau yr hyfrydwch pruddaidd o weini ar yr a°blysur, fel un o'r hen fy'fyrwyr fuont tan' ei ofal. Heblaw ei ddysgeidiaeth uo'hel a'i gyfarwydd-deb rhyfeddol â Gwyddor yn eì g^ahanol ranau, ac â Llenyddiaeth, y mae yn amlwg od'diwrth y bregeth hon fod rj • G^ffiths yn gredwr diysgog yn athrawiaethau sylfaenol y Datguddiad Dwyfol. ^elhr ychwanegu fod ei' allu pregethwrol yn arbenig, ac yr oedd rhagoriaeth "yfeddol yn pertbyn i'w weddiau teuluaidd yn y Coleg, yn gystal a chyhoeddus l**X capel, fel y <eofir yn dda, y mae yn ddiau, gan yr ychydig o'r hen fyfyrwyr a* yn aros- Coffadwriaeth y cyfiawn hwn hefyd sydd fen'digedig.] Wachynlleth, JoSIAH JONES,