Skip to main content

Y DYSGEDYDD. "A'R MOR NID OEDD MWVACH." GAN "RYWlfí." N mhlith y gweledigaethau a gafodd Ioan yn Ynys Patmos, y mae yr un a ganlyn yn meddu hynodrwydd mawr, "Ac mi a welais nef newydd, a daear newydd, canys y nef gyntaf a'r ddaear gyntaf a aeth heibio; a'r môr nid oedd mwy- Cn> ' Dat. xxi. i. Fel y gwyr y cyfarwydd, mae cryn amrywiaeth barn ,e^'> ac yn parhau i fod yn nghylch priodol ystyr y naill ran a'r lla.ll , r Weledigaeth ogoneddus hon; ac fel yna yn wir y bu gyda golwg raidd ar bob peth cynwysedig yn Llyfr y Datguddiad; a pha ryfedd, 'n gymaint a'i fod yn cynwys y fath nifer o bethau anhawdd eu deall, c o ddirgeledigaethau dyfnion, nas gall neb eu hesbonio yn drwyadl. ynia yr unig lyfr prophwydoliaethol yn y Testament Newydd, ac fel ^ cyfryw, y mae astudio mawr wedi bod arno oes ar ol oes. Pwy all • "^oa'd yr holl amser a dreuliwyd gan dduwinyddion, a beirniaid s&rythyrol, er cael allan amser agoriad y seliau, caniad yr udgyrn, thywalltiad phiolau digofaint Duw ar y ddaear! Ni chyhoeddwyd j rath nifer o Esboniadau ar unrhyw lyfr arall o'r Gyfrol Ddwyfol. Y ^ae o'm blaen restr o fwy na 300 o gyfrolau felly, a drowyd allan gan ^duron enwog, a hyny mewn oesau diweddar. A theg yw crybwyll ad oes odid ddau o honynt yn cytuno â'u gilydd, oddieithr mewn ychydig- fanau yn unig. Am y mân lyfrau, a'r traethodau, ar tanau e'uduol o'r Datguddiad, megys y llythyrau at yr eglwysi, cyfodiad y bwystfilod, lladdiad y tystion, cwymp Babilon, y mil blynyddoedd, c,7~y mae y rhai hyn íel gwellt y maes, bron yn ddirifedi. Yn tK Pr^ uodweddion y Datguddiad, rhaid yw enwi, arucheledd a , y^yllni. Ei amcan arbenig yw, rhoi arddangosiad prophwydol o anes yr Eglwys Gristionogol o ddyddiau Ioan hyd ddiwedd y byd. el y sylwodd Syr Isaac Newton, dangoswyd ffolineb mâwr gan lawer . esbonwyr wrth ragfynegu amserau a dygwyddiadau o'r brophwydol- , etn hon, íel pe buasai Duw wedi bwriadu iddynt fod yn brophwydi eu unain. Ond ni ddylai anwybodaeth na ffolìneb neb o honynt, fod yn .. esgus dros i ni esgeuluso darllen y Uyfr, ac ystyried yn fanwl beth , î°d meddwl yr Ysbryd ynddo. Y mae llawer rhan o hono o angen- j^eidrwydd yn aneglur i ni, fel yr oedd prophwydoliaethau yr Hen , estament i'r Iuddewon gyntramser oedd ydehonglydd goreu iddynt ^y> ac felly y bydd ininau dan yr Oruchwyliaeth bresenol. Ar gyfer ' "^geledigaethau, ceir digon o bethau amlwg, y rhai a roddwyd er