Skip to main content

A'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYfêWR." Y PABCH. E. DAN OLYGIAETH HERBER EVANS, C AEENARFON. Gan y Parch. L. Probert, CYNWYSIAD. DARLUN-James A. Garfielä. Dyn—Ymddadblygiad ac Ymddatodiad. Porthmadog ...... .. ............... Ap Yychan. Gan Hwfa Mon ...... ... ........ Pigion o Goflyfr Mendwy Cwmolwg. Gan y Parch. Kilsby Jones ... " Heb " a "Thrwy." Gan y Parch. Kibby Jones ... ...... Cynulleidfaolwyr a Chynulíeidfaoliaeth. Gan y Parch. J. Alun Roberts, B. D., Caernarfon.................. Yr Addewidion. Gan Hwfa Mon ............... James A. Garfield, Arlywydd Gweriniaeth yr Unol Daleithiau. Gan y Parch. E. C. Davies, Menai Bridge ........... Y Rhinweddau y dylem ymestyn atn Ragori ynddynt, Gan y Parch. O. Jones, Pwlíheli ..................... Koheleth. Gan Dr. Rees ... ...... Y Gwynt. Gan G. Elwyn Jones, Caernarfon............ Nodiadaü Misol. Gan Herber: — Rhifo'r Bobl ........• ............... "Ffordd troseddwyr sydd galed" ............... Ffair pen Tymhor " Yn eisieu, lle esmwyth i fyw yn onest" Gwraig y Gweinidog a'r Diacon Mab y Gweinidog, a Diacon arall Barn Diacon am aelodau wedi eu diarddel......... Marwolaeth Syr Hu»h Owen ... ... ... ... ...: Y Dysoedydd am 1882 ... ...... ... ... ...... Dadl, Y Bardd a'r Cerddor. Gan y Parch. R. Parry (Gwalchmai) ... Llyfeau Newyddion:— Adroddiad Cyfarfodydd yr Undeb a gynaliwyd yn Ninbych Y Traethiadur ... ... ... ••» Trysojrfa yr Ysgol Sabbathol—Y Llythyrau at Eglwysi Asia ... CoFìST0DiO]sr Enwadol:— Cymanfa Árfon—Cyfarfod Chwarterol Arfon............ Cyfarfod Chwarterol Mon ... ...... ......... Yr eho at Gynorthicyo Gioeinidogion a Phregethwyr Oedranus. RHAGFYR, 1881. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGIIES. 373 380 381 381 383 387 388 390 393 395 396 39(5 397 397 398 399 399 399 400 401 403 4C4 404 405 406 Hiami.L ..i-L^.n.-i».'^^r.