Skip to main content

^g Hen Gyf.—Rhif 717.] PRIS 4o. [Cyf. Newydd— Rhif 117. >P^ 7? "\ %&$tÊg&â: A'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR.»' N, Y PARCH. E. DAN ÜLYGIAETH HERBER EVANS, CYNWYSIAD. CAERtfARFON. Cadarn Sail Duw. Gan y Parch. R. Thomas (Ap Vychan), Bala ... Dadl, Y Bardd a'r Cerddor. Gan y Parch. R. Parry (Gwalchmai).,. Y Beibl: Ei gyfaddasrwydd i gyfarfod â galluoedd meddyliol dyn... Gan y Parch. W. Grifiìths, Rhosymedre...... ...... Y Diweddar Barch. Ebenezer Jones, Abergynolwyn. Gan y Parch. J. Owen, Llanegryn......... ............ James A. Garfield, Ârlywydd Gweriniaeth yr Unol Daleithiau. Gan y Parch. E. C. Davies. Menai Bridge ............ Nodiadaü Misol:--- "Ymguddfa rhag y gwynt," Esa. xlii. Y Tymhor goreu i laíurio gyda chrefydd ............ Gwneuthur y drwg yn dda, a'r da yn well ... A ydych chwi yn Gristion' .................. Mr. Moody yn Newcastle ............ Mr. Moody fel siaradwr ..................... luddew Dychweledig yn weinidog Annibynol............ Eglwyswyr Caernarfon a'r merthyr Green ... Araeth Mr. Chamberlain ar Sefyllfayr Iwerddon...... Jubili yr Undeb Cynulleidfaol ... , ...... ......... Bahddoniaeth : — Anerchiad i'r Parch. E. Herber Evans. Gan G. Hiraethog Gweddi Mam. Gan Mona ............... Y Fellten eto..................... YDynFfals eto .................... Cotiant Mrs. Michael, Caergwrle. Gan Mr. Joseph Evans, Croes- oswallt ... ... ••• ••• ••• Llyfk.au Newyddion:— >' "Yr Annibynwyr yn Lloegr a Lloegr Newydd" ...... "Hen anghydfod rhwng gweinidogion wedi ei gladdu" Cofnodion Enwadol:— Undeb yr Ysgolion Sabbathol Cymreig ............ Cyfarfod Chwarterol a Chymanfa Annibynol Mon......... Yr élw at Gynorihwyo. Gweinidogion a Phregethwyr Oedranas. TACHWEDD, 1881. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. 341 345 349 354 356 358 359 359 359 380 300 361 362 363 364 366 366 366 366 367 370 370 371 372