Skip to main content

Hen Gye.— Rhif 714.] PRIS 4c. [Cye. Newydd—Rhie 114. YR ÄNNIBYMWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. E. HERBER EYANS, CAERNARFON. CYNWYSIAD. DiogeÌweh a Gwasanaethgarwch Ffydd. Gan y Parch, Philîip Brooks ... ... <■■ Nodiadau ar y Cyfieithiad Diwygiedig ...... Y Dinesydd a'r Cristion: Natur eu Hawliau, a'u Perthynas â'u gilydd Gan y Parch. M. O. Evans, Trefriw ..... Trysorfa ye Ysgol Sabbathol:— Y Llythyrau at Eglwysi Asia.—Ysgrif n. Gan Cleo Yr Undeb Cymreig yn Ninbych. Gan Undebwr Yegrif II. Gan Nid Gweinidog Ysgrif iii. Gan Addolwr ......... Nodiadau Misol. Gan Herber:—■ Rhaniadyr Ysbail, ac Arlywydd yr Unol Daleithiau Y Diweddar Deon Stanley Y Saeson yn chwilio am Gymry yn Weinidogioa Perygl i'r Cynulleidfaoedd Cymreig «'Sett y Defaid"..............; Settiwr y Defaid ... Barddoniaeth:— Y Weddw o Nain ... Arwain, Oleuni Hoff Adferiad Mab y Wraig Weddw o Nain Hymifìaethaii.—Crynwyr Cymreig' sir Drefaldwyn—Cyfaill y Cyf eillion. Gan Cyffin Robert Hughes, Ponbrynbrwynog Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Arfon ...... Undeb yr Ysgolion SabbatholCyrareig...... Marwolaethau Yr élw at Gynorthwyo Gweinidogìon a Phregethwyr Oedramis. 245 248 251 257 258 261 262 265 266 266 267 268 268 268 269 269 270 273 275 275 276 AWST, 1881. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.