Skip to main content

$py~------------------------------=-----------— ^MÚ£ IlEN Gyf.-Rhie 712.] PRIS 4c. [Cyf. Fewydd-Rhif 112. Ar^ : .. _:....._.......:....._..............'^_____________;_____ piednid: QO_ A'R HWN YR ÜMWYD "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. E. HEEBER EVANS, CAERNARFON. CYNWYSIAD. Y Gwir a'r Gau fel Nod Bywyd. Gan y Parch. E. Herber Evans ... Y Gwasanaeth Gwladol a Chrefyddol a wnaeth Cynulleidfaoliaeth i'n Teyrnas. Gan W. J. Parry, Maesygroes ...... Drain. Gan y Parch W. Justin Evans, Llundain ... ... Mabolaeth Crist. Gan y Parch. M. C. Morris, Coedpoeth...... Y Fngeiliaeth. Gan y Parch. R. Roberts, Manchester ...... Nodiapad Misol. Gan Herber:— Dr. Parker . ... ......... Cadeirydd yr Undeb ............ ... Talent a Daioni ............ Y Cyfieithiad Newydd o'r Testament ...... ...... YConfocasiwn a'r Cyfieithiad Cymreig ........... Golygydd y "Cenad Hedd" ...... Y diweddar Mr. Abraham Jones, Bontnewydd. Gan y Parch. L. Williams, Bontnewydd......... ............ Cyfarfodydd Mai:— (Jndeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru ............ Cymdeithas Genadol Llundain ............ Anrhydedd Digyffelyb i Genadwr ............... Mr. Henry Richard ar y diweddar Edward Miall......... Llyfrau Newyddion: — "The World of Cant" ... ...... ......... "Letters to the Scattered, and other Papers" ......... "The Contemporary Review" for May ...... ...... "Hand Books for Bible Classes" "Adroddiad ündeb yr Annibynwyr Cymreig" ......... Cofnodion Enwadol .................. Marwolaeth ........................ Yr elw at Gynorthwyo Giueinidogion a Phregethwyr Oedranus. MEHEFIN, 1881. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. 17: 202