Skip to main content

y^ Hen Gyf.—Riiif 710.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhie 110. ' ^g^'. í>p%M: A'R HWN YR UNWYö "ifR ANNIBYNWR." Y PARCH. E. DAJ5T OLYGIAETH HERBER EVAN8, CAERNARFON. CYNWYSIAD. uiriaers Urddiad Gweinidogion.— Ysgrlf I. • •• ündeb yr Ysbryd. Gan y Parch. Lewis James, Sauriaersfoot Mabolaeth Orist. Qux y Parch. M. C. Morris, Coedpoeth...... Y Fugeiliaeth. Gan y Parch. R. Roberts, Mancheste.r....... Barddoniaeth. Gan Hwfa Mon. Rhan I. ............ Nodiadau Misol. Gan Herber:— "A oes dad i'r gwlawl"—Job xxxvni. 28............. "Y inae pob un yn cael ei gasâu gan rywun"... Tair Gwers i-dri dosbàrth ... ... ,A ... 'f ...... Tanio oyhuddiadau celwyddog...... "Cicodi'^...............J ......... Cofiant Ebenezer Morris.......F ji..... *"...... Gweddiau pwy sydd o werth?...... ......' ' É" '" Ismaeliaid a phlant yr Addewidion ... ... ... f.. Yr heu Heliwr yn ei Gerbyd ... .. ... ... ... ... Dyhuddiant Rhieni.................. ..* TftYSORFA YR YSGOT SaBBATHOL:— V Beth am yr Ysgol Sul? Gan y Parch. J. C. Jones, Penygroes ... Nodiadau ar Adnodau............ ... ... Dyfyniadau o Lyfbau Nbwyddion:— , Y Cyfeiriadau Ysgrythyrol at borth y Ddinas ... ...... Methiant Dylanwad Theodore Parker yn America ... Llwyddiant y Genadaeth yn India ......... Pa fodd i ddyfod í garu pobl angharedig? ...... .... ... Dicron o oleuni yn hanfodol i'r Cartref Iach...... Englyn—Y Tugel (Ballot)...... ••• .........' ... LlythyrauEpaphroditus.—I. "Lluchio Oeryg at Frenhmoedd" ... Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Maldwyn..... Cyfarfod Chwarterol Annibynwyr Mon Marwolaethau ... ... ... ••• ••• >•• ••• Yr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. EBRILL, 1881. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. i.. 109 115 118 123 126 127 127 128 129 129 129 130 130 130 131 132 134 136 ]36 136 137 137 137 138 139 140 140