Skip to main content

Ifjjfò Hen Gyf.—Rhif 709,] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 109. W^ s$*%di: A'R HWN YR UNWYO "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGrAETH Y PAECH. E. HEEBER EYANS, CAERNARFON. CYNWYSIAD. Adolygu Triugain Mlynedd. Gan y Parch. J. Thomas, D.D., Liverpool ... ... ••• ••• ••• ••• ••• Y Dysgybl Cuddiedig. Gan y Parch. Owen Evans, Llanbrynmair. Y Wyrth yn Cana. °Gan y Parch. D. Adams, B.A., Hawen \ . Hynafiaethau. Gan Cyffin.—Crynwyr Cymreig sir Drefaldwyn . Mr. Owen Barlwyd Jones. Gan y Parch. P. Howell, Ffestiniog . Trysobfa yr' Ysgol Sabbathol— Yr Ysgol Sabbathol a'r oes bresenoì. Gan y Parch. E. Paxton Hood Nodiadau Misol:— "Ac Efe sydd yn newid Amserau a Thymhorau," Dat. ii. 21 Marwolaeth Carlyle ... ...... ... ...... Yr Efengyl (?) yn ol Satan ........ ...... Mr. Frowde ar Ddadieuon yr Oes ............ Eglwys Ehufain, Eglwy» Loegr, a Beirniadaeth Wyddonol Y Ddwy Fasgbdaid Fisol:— Y Dyddiau Gynt ... Y Dyddi.au Hyn ... NoDIADAU AR LYFRAU:— "The Evangelical Revival, and other Sermons" " The Oxford Bible for Teachers" ......... "John Wesley: Ei Fywyd a'i Lafur"......... Er Cof am David Lewis, unig fab Dr. a Mrs. Thomas, Amlwch. Gan S. J. Griffiths (Morswyn) ............... Yr Athraw a'i Ddosbarth. Gan Moses W. Roberts, Trefriw... Marwolaeth ... ..................... 77 83 88 9i 95 97 99 100 100 101 101 102 104 106 107 107; 107 107 108 Tr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus, MAWRTH, 1881, DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.