Skip to main content

t*ZZ--------------- rr^-ry^ Wffî Heiî Gyp.—Ehif 708.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 108 WQ>/ jmt&n&â; A'R KWN YR UNWYD "YR JNNIBYNWR." DAN OLYGÍAETH Y PAECH. E. HEEBER EVANS, CAÊRNAEFON. CYNWYSIAD. Mabolaeth Crist. Gan y Parch. M. C. Morris, Coedpoeth ... ... 45 Gras. Gan Hwfa Mon, Llundain ............... 53 Pigion o Goflyfr Meudwy Cwmolwg.—Dull y Morgrug o gladdu eu meirw. Gan y Parch. Kilsby Jones ... ......... 54 Y Rhinweddau y dylem ymestyn am ragori ynddynt.—Gonestrwydd. Gan y Parch. J. A. ìtoberts, B.D., Caernarfon ......... 55 Trysorfa yr Ysgol Sabbathol—Rhwymedigaeth Aelodau Eglwysig. Gan y Parch. S. Evans, Hebron ... ............ 59 Y Fynwent ddydd yr Angladd. Gan S. J. Griffith (Morswyn) ... 62 Nodiadau Misot,:— Yr Eira a'r Beibl ......... ........ ... 63 "Yr hwn sydd yn rhoddi eirafel gwlan" ...... " [. 63 "Byddaf wynach na'r eira" ...... ............ 63 Mr. Gough a'i Cigars ..................... 64 Banc y Llythyrdy yn derbyn Ceiniogau ............ 64 Can y Tafarnau ar y Sabbath yn Nghymru ............ 65 Y Casgliad nesaf at y Genadaeth ......... ...... 65 Y mae Swllt yn ormod, gwna Chwech y tro ......... 66 Can' Mlynedd yn ol ac yn awr. Gan Cyffiu ......... ... 66 Y Ddwy Fasgedaid Fisol:— Y Dyddiau Gynt ..................... 69 Y Dyddiau Hyn .................. ... 70 Nodiadau ar Lyfrau ... ................. 73 Marwolaeth Mr. John Jones, Canal Side, Llangollen. Gan y Parch. W. Griffith, Criccieth ..................... 74 CoFNODlON EnwadOL— Cÿfarfod pen can' mlwyddol Capel Als, Lìanelli ......... 75 Cyfarfod Chwarterol Arfon ... ............... 75 Marwolaethau ... ...... ............... 76 Yr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregdhwyr Oedramis. CHWEFROR, 1881 W " DOLGELLAü: A \£j- i~.y\'7. * ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. JÿìÉÌ +&