Skip to main content

|çT HenGyf.— Rhif707,] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 107. ^W A'R HWPJ YR Ü^WYO "YR ANRi8YKWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. E. HERBER EVANS, CAERNARFON. CYNWYSIAD. Ansau y Groes. Gan Hwfa Mon. • •■ ••• •.•• ••• ... Dnwinyddiaeth a'r Dyfodol. Gan y Parch. Dr. Morns, Aberhonddu Y Pnlpud yn y Teulu. Gan y Parch. D. Gnffith, Dolgellau...... Esboniad Cyflawn ar y Testament Newydd—Rhagymadrodd. Gan y Parch. T. Robeits, Llanrwst. ... ... ... ... ... Sabbathau yma a Thraw—Anerchiad cyntat iierber o i bulpud yn Nííhaernarfon, boreu Sul, Rhag. 12fed. ............ Nodiadau CorFadwriaethol............ ......... Glyn Cysgod Angeu..................... Y Gawod ............ ••• Trysorfa yr Ysgol Sabbathol—Eglurhad ar y Map. Gan y Gol. Nodiadau Misot,:— "Blwyddyn Newydd Dda" .................. Yr iẃerddon ........................ "Boycottiri" .....- ,*"•.,, ;•', •'•• „......... Blwyddyn Jubili Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru...... Tnlu Dyled ein holl Addoldai.............. Y Dysgbdydd am 1881 ............... ... Y Ddwy Fasgedaid Fisol:— Y Dyddiau Gynt ............... ... • ••• Y Dyddiau Hyn ..................... Byr Gofìant............ ■•• ••• ......... Nodiadau ar Lyfrau ... •• ••• ............ Can' Mlynedd yn ol ac yn awr. Gan Cythn............ Juggernaut........................... Genedigaeth ........................ Yr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. IONAWR, 1881. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HüGHES. 14 17 21 26 27 27 28 30 30 31 32 32 32 33 34 37 38 40 43 44