Skip to main content

-Jg* Hen Gyf. —Rhif 706.] PRIS 4c. [C y'f. Newy pd—Rhif 106. *x)W (?K--------------------------------------------^* gŵgMgM: A'R HWN YR UMWYD "YR AAfftiBY&ÉWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. E. HERBER EVAN"8, CAERNARFO^. ¥ <srÿtttD$0t'an« )arlun—YParch. C.'S. Spurgeon, Llwnäain. Sabbathau Yma a Thraw—Mr. Spurgeon, a Sul arall yn ei Bulpud, gan Herber ... ...... • •• ... Y Jesuitiaid. Gan y Parch. W. Nicholson, Le'rpwl...... Y Cysylltiad sydd rhwng Profiad a Llafur Crefyddol. Gaii y Parch. E. James, Nefyn ... ... ... ... Y Cartref Iach—Yr Anwyd; pa sut i'w ysgoi. Gan iEaculapius NoWADATJ AR LyFRAU.----- " The Theological Students' Bible " ... ........, "Pictures from the German Fatherland" "The Harvest of a Qaiet Eye"...... ... ...... "Ingleside and Waysaid Musings"......... 11 Contemporary Review"............ ... "The Age of the great Patriarchs from Adam to Jacob, with Notes Critical and Illustrative"............ "Notes for Lessons on the Gospel History" ... ...... ílNotes on the Scripture Lessons for 1880" ... ... ... "The Day. the Book, and the Teachfr" "ExceJsior." Helps to progress in Thought and Action Amrywion:— Urddiad dyddorol yn Llundain............ ... (Jndeb Cjnulleidfaol Seisonig Gogledd Cymru ... ..t Galwadau ... ... ... ... ... ... ... Harlech, Meirionydd ......... ...... Palestina ... .. ... ... • •• ••• Eglwys Gadeiriol Cologne .... ... Y mynydd uwchaf yn y byd ..." ... ...... ... Copynod Mawrion...... Cofnodion Enwadol:— CyfarfodChwarterol Lleyn ac Eifionydd ......... Cyfarfod Ohwarteiol Meirioa ...... ........ 357 364 371 376 378 378 378 378 379 379 379 379 379 379 380 380 380 380 380 880 380 380 381 382 Yr elw at Gynorlhwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. RHAGFYR, 1880. DOLGËLLAfJ' ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHBS.