Skip to main content

ÍT 7?* Hen Gyf.—Rhif 705.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 105. â'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." DAN OLYÖIAEtH PAECH. E. H. EYANS, CAEENAEFON. Yr Iuddewon a Gwlad yr Addewid, gan y Parch. L. Probert Porthmadog ... ... ••• ...... ••• ••• Gwrandaw Pregethau. Gan Dewi Mon ... ... ... ... Yr Ysgol Sabbathol—Neillduolion yr Efengyl yn ol loan. Gan y'parch. D. OHver, Treffynon ... ... ...... Y Cartref Iach. Gan Feddyg Cymreig Adnabyddus...... Nooiadàu Misol:— Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru yn Birmingham ... Rhan o Bregeth yr Undeb...... ...... «Dyma y ffordd, Dyma y Ffordd' Joseph Cookaryrhyn syddynarafu llwyddiant Annibyniaeth Annibynwyr Bydenwog ... ••• •••• — ••• ■ ••• Mr. Bradlaugh, A.S., a'r Ysgol Sul ... ... Undeb yr Annibynwyr Cymreig ... ... ,•••••• ••• Adgofion am Ellis Ellis, Mostyn. Gan y Parch. E. Pan Jones, Mr. E. Jones,' Llanuwchllyn. Gan y Parch. J. Charles, Llan- uwchllyn............ ••• .....• Llyfead Newyddion:— . '«/''' "Williani Wilberfoice," by John Stoughton, D.D. ... ... "The Englishman's Criticaland Expository Bible Cyclopsedia "John Wealey: ei Fywyd a'i Lafur" ... ... ... ... Cofnodion Enwadol-.j— Cyfarfod Chwarterol Maldwyn ... ••• ... ... • ••• Cyfarfod Chwarterol Arfon ... ••• •• ••• ••• Marwolaeth ... ... ■■...... ••• ...... ••• Yr dw at Gynorthwyo Gweinidogion a Fhregethwyr Oedranus. 325 332 335 339 342 343 343 343 344 345 345 348 352 353 354 354 354 356 356 TACHWEDD, 1880. DOLGELLAC' ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.