Skip to main content

>~Jg Hen Gyf.—Rhif 703.1 PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 103. ö^- ff\--------------------------------------------------- **Ç\ . »R HWN YR UNWY9 Í4YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. E. H. EYANS, C AEEN A EFON. Yr Ysgol Sabbathol yn Nghymru. Gan y Parch. D. M. Jenkins, Liverpool ...... ••• •« _. ••• Golygfeydd yn Mywyd Crist. Gan y Parch. J. C. Jones, Pen- ygroes ......... Y Golofn Rydd:— Dyfodol Annibyniaeth, ac Anmbymaeth y Dyfodol...... Sabbathau Ynia a Thraw:— Boreu Sabbath gyda Dr. Pulsford ......... ... Hen achos ac achos newydd ... ... ... ... ... Dr. Fulsford yn y Pulpud ............ Y Weddi ddechreuol ... ... ...... ... ,-.'. Yr Emyn..........«• ••• .....I'.,. ... Y Bregeth ............ ... ' —"\v£ Halen a Goleuni..................^J^l" Chwe' Phenill ar Ganmlwyddiaeth yr Ysgol Sabbathol Mr. Robert Thomas (Adda Fras). Gan y Parch. Job Miles, Aberystwyth ... ...............\,. ... Undeb yr Annibynwyr Cymreig ... _•........... Margaret Williams, Frondirion, Ffestiniog. Gan y Parch. J. B. Parry, Ffestiniog ...... ... ......... Dyfyniadau ... Cofnodion Enwadol:— Cymaufa Maldwyn ........... ...... Jubili Pendref, Caernarfon ............ Cyfarfod Chwarterol a Chymanfa Anmbynol Mon...... Cyfundeb Isaf sir Gaerfyrddin............... Marwolaeth .................. Yr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethoyr Oedranus. MEDI, 1880. DOLGELLAU- ARGRAFFEDIG GAN WILLIÂM HUGHES. 261 265 269 277 278 278 278 278 279 279 280 280 282 284 287 288 289 291 292 292