Skip to main content

Hen Gyf,—Rhif 702,1 PRIS 4c. [Cyf. Newyod—Rhif 102. <V|ÌI£^ ------- #Sy pjj£%M: A'R HWS^ m UWWYî» "YR ANNJBYItyẄ.1' DAN OLYGIAETH Y PARCH. E. H. EVANS, CAEENAEEON. ir argMagstaìr* Gan y Robert Raikes a Chanmlwyddiant yr Ysgol Sabbathol Parch. L. Williams, Bontnewydd ... „. ... Basan a'i Dinasoedd, gan y Parch. D. Grifhth, Dolgellau Cawri yr hen amser ...... Ansawdd bresenol y Wlad a'i Thngolion Yr hen Ddinasoedd Yr olygfa o ymyl Dinaa Salcah Gwerth arbenig y Darganfyddiadau hyn Paul yn Athen. Gan y Parch. D. Adams, B.A., Hawen Y Ddwy Oruchwyliaeth: eu Neillduolion, a'u Perthynas â'u gilydd. Gan Glan Cledwen ............ Marwolaeth a Chladdedigaeth yr Hybarch H. Morgans, Sammah, Maldwyn ..................... Y Golofn Rydd. ,.,,,, Y Parch. R. W. Dale ar Gydweithrediad Eglwys a'i Gweinidog Llith ar Ddarllenyddiaeth ......... Miss Jannet Jones, Borth, Portmadoc ...... Iawnymddygiad yn Moddion Gras ...... Amrywion ............ Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Mon Nebo a Siloam, Capel Garmon...... Cymanfa flynyddol swyddi Dinbych a Fflint Cyfarfod Chwarteroi Arfon Pwyllgor Blynyddol y Dysgedydd ......... Undeb Ysgolion yr Annibynwyr, Dosbarth Porthmadog Marwolaethau .................. Yr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedrarms. AWST, 1880. DOLGELLAU- ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. 229 234 235 236 237 237 238 240 243 245 246 247 248 250 253 256 257 257 258 259 259 260