Skip to main content

K^ Hen Gyf.—Rhif 701.1 PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 101. ^Ŵa-, k" _____________________J_____________________________________________ *^A %%%Ú%&k A'R HWîd YR UMWY9 YR &?8ftH8Y&ÊWR,," 1>AN OLYGIAETH Y PAECH. E. H. EVAKS, CAEENAEFON. ÌT ŵntBgstaìr, Gan y Parch E. A. Jones, Castell- Gan y Parch. D. Dwyn Beichiau ein gilydd. newydd ... ... ••• ••• Haner Awr gyda Hen Dduwinyddion. Griffith, Dolgellau:— Richard Sibbes .................. Thomas Adams Walter Cradock ... ••• ••; — — ••■ Adgofion am y diweddar Barch. J. Lewis, Henllan. Gan y °Parch. W. Perkins, Pennal ............... Gweddi. Gan y diweddar Mr. Peter D. Lloyd, Pentrefoelas ... Y Golofn Rydd. Gan y Parch. J. Alun Roberts, B.D., Caer- narfon:— Cymanfa Bedyddwyr Arfon............... Perthynas yr Eglwysi â'r Gymanfa ...... ...... Codi Pregethwyr ......... — ...... Pregethu ddydd y Gymanfa ...... .........- Nodiadaü Misol:— Noson yn y Senedd yn ystod dadl Mr. Bradlaugh ...... Pleidlais y Ty o blaid Dewisiad Lleol ... ...... John Ruskiu ar gyfiawnder rhwng Cristion a Christion BeddargraJF Ioan Madog. Gan Eifionydd ......... Pla y Cwningod, a Mwynderau bywyd Amaethyddol...... Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Maldwyn ............ Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd ......... Cymanfa Meirion, 1880 ...... ••• ......... Coleg Aberhonddu—Arholiad Mehehn, 1880......... Nebo a Siloam, Capel Garmon......... (Amlen) Adolygiad y Wasg:— Cofiant y Parch. D. Griffith, Bethel, Arfon Marwolaethau ... ... ...... (Amlen) Yr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. GORPHENAF, 1880. DOLGELLAU ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES 197 202 203 205 207 208 213 215 217 218 220 222 222 223 223 226 "227 227 228 228