Skip to main content

Hen Gyf.—Rhif 700,] PRIS 4c. [Cyf. Nf.wydd—Rhif 100. %tytâ%âfc Â'R HWft m UNWYD 'YR A!V^íBVf*WR. DAN OLYGLAETH Y PARCH. E. H. EYANIS, CAERNARFON. Gogoneddu Duw yn y Gweinidog Da. Gan y Parch. John Thomas, D.D., Le'rpwl • •• ........... 165 Coffadwriaeth y Parch. Robert Thoraas (Ap Vychan), o'r Bala. Gan Gwalchmai ... ••• ••• ......... 173 Amcanion Aelodaeth Eglwysig. Gan y Parch. E. A. Jones, Castellnewydd Emlyn.....• _. ••• ......... 179 Marwolaethy Parch. E. Williams, Dmas Mawddwy ...... !82 Nodiadau Misol:— O ba le y ceir pregethwyr? ........ ...... 183 Un o'r dywediadau mwyaf ofnadwy ... ... ... J84 Pregethu, a gwrando pregethau ............ 184 Awr yn y Puipud, ac awr o dan y Pulpud ......... 184 Haner coron yn rhagor am yr asyn ............ J84 Adgof »m Ap Vychan ............ ...... 185 y Goi.ofn Rtdd:— Y Cyheithiad Diwygiedig o'r Beibl ... ......... jg5 Yr Ysgoì Sul yn Destun Cyfeillach. Gan R. T. ... *,. 187 Y Maes Cenadol: — Hankow ... ................ 190 Y Fíwyddyn 1879 ...... ...... ... .'.'. 191 Hian-Kan—Helaethiad y Gwaith ............ 192 Yr Us a'r Gwenith.................. 192 Cofnodion Enwadol:— Arholiad Athrofa Annibynol y Bala ............ 193 Bettwsycoed ............... ...... 195 Llanrwst ... ... ••• ••• ... ... ... 195 Cyfarfod Chwarterol Arfon ......... "...... 195 Cywydd. Gan Ieuan Ionawr ...... ......... 196 Adoltígiad y Wasg:— Pregethau ..................... 196 Yr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. MEHEFIN, 1880. DOLGELLAU- ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES.