Skip to main content

Hen Gyf.—Rhif 699,] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 99 VMM& A'R HWN YR UNWYD aYR AWNIBYKWR." DAN OLYGrAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; A'R PAECH. E. H. EVANS, CAEENAEEOK Amcanion Aelodaeth Eglwysig ••• ••• ......... Yr Ysgol Sul yn Destun Cyfeillach. Gan R. T........ Marwnad i'r diweddar Barch. E. Roberts, Salem, Coedpoeth. Gan D. Ivor Jones, Corris ... ... . ... ..... Hynafiaethau. Gan Cyffin. Crynwyr Cymreig Sir Drefaldwy n. Ymweliad â Glan y Môr, oddeutu Haner Can Mlynedd yn ol. Erthygl olaf Ap Vychan .............. Y Ddwy Oruchwyìiaeth: eu Neillduolion, a'u Perthynas â'u gilydd. Gan Glan Cledwen............... Areithwyr a Phregethwyr. Gan Edmygwr. Henry Richard... Y Golofn Rydd:— Rhydd-gynadledd ar Anfarwoldeb, yn mharlwr Mr. Joseph Cook ..................... ... Congl yr Esboniwr. 1 Pedr iii. 17—20............. Herber Evans at ei Gyfeillion ... ... ......... Dafydd Powell, Ebenezer, Aberdar.............[\ Adolygiad y Wasg:— "The British Ojuarterly Review." ......... Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Dinbych ......... ...... Cyfarfod Chwarterol Meirion ...... Marwolaeth a Chladdedigaeth y Parch. Robert Thomas, (Ap Vychan), Bala...................... Deigryn Hiraeth ar ol Ap Vychan. Gan y Parch. W. Nicholson Le'rpwl ... ............... ...... 133 139 143 143 146 149 153 155 156 158 158 160 161 162 163 164 Yr élw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranw. MAI, 1880. *& fc, DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES.