Skip to main content

Hen Gyf.— Rhif 698.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 98. A'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGLÌETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; a'r PAECH. E. H. EYAN8, C AEENA EFON. ^. Henry Ward Beecher. Gan y Parch. E. Cynffig Davies, Menai Bridge Gwaith yr Ysbryd. Gany Parch. E. A. Jones, Castellnewydd... Yr Amnoeddau yn Swydd Feirionydd. Gan Ap Yychan ... Yr Iaith Gymraeg. Gan Mr. J. E. Lloyd o'r Brifysgol, Aber- ystwyth Geirwiredd. Gan y Parch. O. Jones, Pwllheli ... Llinellau er cof am Mr. R. Williams, a'i briod Mrs. Margaret Williams, Ty capel, Bethesda, Arfon. Gan J.D. Bowlands, Caernarfon Mrs. Griffiths, Llẁynon, Penygroes. Gan y Parch. J. C. Jones Penygroes ............ Gwaed y Cymod. Gan Hwfa Mon. ...... Y Golofn Rydd:— Annibyniaeth ac Undeb......... Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Mon............ Cyfarfod Chwarterol Maldwyn...... Y Talwrn, Coedpoeth ...... Agoriad Capel Newydd Annibynwyr Penrhyndeudraeth Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd............ Marwolaeth ............... rr élw at Gynorthwyo Gweinidogîon a Phregethwyr Oedranus EBRILL, 1880. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. 101 107 113 114 117 125 126 128 128