Skip to main content

:"^os ffîêf Hen Gyf.—Rhif 696.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 96. '^gL-^ I §m*tyẅ: A'R HWN YR UHWYB "YR AKN!BYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALÁ; a'b PAECH. E. H. EYANS, CAEENAEFON. Galwad yr Efengyl. Gan Ap Vychan ......... Brwdfrydedd Santaidd. Gair at yr Ieuainc. Gan y Parch. W. Jansen Davies, Cleckheaton....... Pennantlliw Bach, Llanuwchllyn. Gan Ap Yychan ...... Y Sabbath. Gan y Parch. E. Cynffig Davies, Menai Bridge ... Yr Arlywydd Abraham Lincoln. Gan Mr. A. Rowlands, Rhyl Y Beibl a Darganfyddiadau Diweddar.—Gwrthryfel yr An^ylion Owymp Dyn, y Dilnw. Gan y Parch. T. Roberts, Wyddgrug Nodiadau Misol: — Marwolaeth Mr. John Jones (Jachy'r Crydd) Y Tri Chrydd enwog ......... Y Genadaeth i Lydaw ... Yr Etholiad yn Le'rpwl .. ... John Wesley, ei Fywyd a'i Lafur ...... Pa fodd i sicrhau Cartref Iach.—Awyr Iach, ae Awyr Afiach. Gan Feddyg Cymreig adnabyddus ... ."iV> Margaret Williams, Frondirion, Ffestiniog. Gan y Parch. J. B. Parry, Bethania ......... ...... Cofnodion Enwadol:— Undeb Ysgolion yr Annibynwyr—Dosbarth Porthmadoc ündeb Eglwysi Annibynol Cymreig Liverpool, Manchester, a'r amgylchoedd .................. Marwolaethy Parch. John Ridge............ Yr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a JPhregethwyr Oedranus. CHWEFROR, 1880. DOLGELLAÜ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES. 37 43 48 49 56 59 62 63 64 64 64 65 67