Skip to main content

««Jî Hen Gyí\—Rhif 695,] PRIS 4c. [Cyf. Eewydd—Rhif 95. V?u-------------------------------—-------------- A'R nwn m ümwyp. yr annibyhwii." DAN OLYGIABTH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; a'b PARCH. E. H. EYANS, CAERNAEFON. Daniel. Gan y Parch. W. Nicholson, Le'rpwl .., ...... îr Yso-ol Sabbathol. Ei sefyllfa, a'r modd ì'w chodi i fwy o sylw. Gan y Parch. E. James, Nefyn..........:> Golygfeydd yn Mywyd Crist. Ysgnf I. Gan y Parch. J. C. Jones, Penygroes ... .....• ............ Natur a'r Beibl. Gan y Parch. L. Wilhams, Bontnewydd Y modd Hyfryda' i Parw. Gan Ieuán o Leyn......... Y Diweddar Barch. R. Smith, Bettwsycoed. Gan y Parch. P. Davies, Clarach ... ............ ...... Awel y Bryn. Gan Ieuan o Leyn......... Nodiadau Misol:— A wnewch chwi, Annìbynwyr Cymru, gynal Cenadwr yn Llydaw?............ Efengyleiddiad yn Brittany Anfonwch eich addewidion Rhanu arian i'r Tlodion Llythyr yn cynwys Newydd Da Llys Morley ......... Yr Wythnos Weddi Hynafiaethau. Gan Cyffin. Y Golofx Rydd:— Y Ghristian Union a'r Nonconformist é Independent... Edrych Gartref _...... .........' ... Ysgolion Diwygiadol ... ............ Adolygiad y Wasö:— Dafydd Dafie o Gowarch a'i Amseran ...... Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwíirterol Lleyn ac Eifionydd....... Cyfarfod Chwarterol Maldwyn............ Marwolaethau..» ................. Yr elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. IONAWR, 1880. DOLGELLAU: ABGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGIIES. ■"iwTmiriBiw iiiiiiiiiiiiiiiiiii)|liliW.|..||i|i>liiTfiirir-im iii iiniH'mfirwmmiTnfi'-jMMm'B—"—«B—aw 13 16 20 24 26 27 27 28 28 28 29 30 30 31 33 33 34 34 35 35 36