Skip to main content

<?» Hen Gyf.—Rhif 694.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 94. A'R HWN YR UNWYÛ "YR ANNIBYNWR." DAN OLTGIAETH Y PAECH. EOBEBT THOMAS, BALA; A'E PAECH..E. H. EYA^S, CAEBN A EEON. DABLUN— Samuel Morley, Isw., A.S. Gweinidog y Dyfodol—O ba le y daw? Gan Pedr Mostyn ... 365 Coffadwriaeth am y diweddar Barch. Owen Jones, Talywaen ... 370 Paul yn Athen. Gan y Parch. D. Adams, B.A., Hawen ... 371 uew......... .................. 374 Yr Arlywydd Abraham Lincoln. Gan Mr. A. Rowlands, Rhyl... 374 Dirwest.....J ..................... 377 Annibyniaeth a Threfn. Gan y Parch. J. Thomas, D.D., Líverpool ........................ 378 Beth yw Annibyniaeth? ............... ... 378 Annibyniaeth Bersonol ac Eglwysig ............ 379 . Terfynau awdurdod yr Eglwys ... ... ......... 379 Eglwysi Annibynol ac Undebau............... 380 Yr Undebau a'r Sefydliadau Cyhoeddus............ 381 Annibyniaeth a Chynrychiolaeth............... 382 Cydweithrediad ac Annibyniaeth............... 384 NODIADAU MlBOi:— Darlun Mr. Samuel Morley......... ...... 385 Gladstone yn cymeryd Scotland............... 387 Gladstone fel Arweinydd y Rhyddfrydwyr ......... 387 Pregethu wythnosol yn mhlith y Saeson............ 387 Areithwyr a Phregethwyr—Y Parch. 0. Thomas, D.D. Gan Edmygwr......... ............... 388 Yr Ehe at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oidranus. _ Bhagfÿr, 1879, W DOLGELLAU: ^ ÇN ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. ^Ç