Skip to main content

v*JÊf Hen Gyf.—Ehif 693,1 PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 93. mâmmm DAN OLYGIAETH Y PAEOH. EOBEET THOMAS, BÁLA; a'b PAECH. E. H. EYANS, CAEENAEFOF Y Dyn Pechod, Gan y Parch. W. Evans, Aberaeron Y Degwm—Eiddo pwy ydyw? Gan y Parch. J. A. Roberts, B.D., Ciiernarfon ... ... ...... Yr Arlywydd Abraham Lincoîn. Gan Mr. Arthur Rowlands, Ithyl......... ... ............ Anerchiad i Weithwyr. Gan y Parch. E. Herber Evans ... Yr Ysgol Sabbathol. Gan Layman............. Hynafiaethau—Crynwyr Cymreig Sir Drefaîdwyn. Gan Cyffin. Barddoniaeth:— Englyn—Tuedd at Gornio. Gan liobin Ddu Eiyri Englynion—Fy Henaint. Gan Robin Ddu Eryri...... Llinellau Coffadwriaethol. Gan Gìan Alaw ...... Coenodion Enwádol:— Cyfarfod Chwarterol Mon ...... Cyfarfod Chwarterol Meirion ...... Cyfarfod Chwarterol Arfon ...... Agoriad Seion, Capel Newydd Llanidloes Marwolaeth ... ......... 333 341 348 351 356 358 361 361 361 361 362 362 364 364 Yr Eho at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. Tacìiwedd, 1879. DOLGELLAÜ: ARGBAFFEDIG GAN WILLIAM HTJGHES