Skip to main content

r Jiö Heií Gta?.—Rhif 692>] PRIS 4c. [Cyf. Newyod—Rhip 92. ^Ä^J jf^-----------------------------------.----------------_____ P^ gspdgM: A'R HWN YR UWWYD "YR AWMBYBWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; A'B PAECH. E. H. EYANS, CAEENABFON. 1* GTpnìugötaìr, Y Dyn Pechod. Gan y Parch W. Evans, Aberaeron ... Y Cristionoẁm Boreuol. Gan Mr. W. Wilhams, Llanfairfechan Yr Ysgol S'abbathol—Manteision yr Ysgol Sabbathol fel maes Lìafur ...........• _.••• ......... Cofiant y Ddiweddar Mrs. Anne Lloyd, Llanrhaiadr ...... YParch. W. J. Evans, Llundain, ar Gartref ei febyd ...... Babddoniaeth:— Penillion. Gan Sydney Lloyd Jones (Barddones Arfon) Adnewyddiad Capel y Graig, Machynlleth. Gan J. B. D. Nodiadau Misol:— Mr. Dale yn ei Gapel ei hun ......... Dyfyniadau o'r Bregeth Is Life worth Living? Yr hen syuiad o Sant Credo a Bywyd.................. Y Sant Lutheraidd ............... Achos Coleg y Bala............... Eglurhadau Ysgrythyrol ..............] Cofiant y Parch. D. M% Lewis, Earlstown. Gan y Par'ch. Ŵ." Griflìths, Rhosymedre .................[ Detholion:— Dyoddefgarwch Brawdol ...... Tystion Dystaw ... ... ............... Dr. PranHin a Gweddi Habacuc ............ Llafur.. ............• Yr Mw at Gynorthwyo Gwdniâogiún a Phregethwyr Oedranus. Hydref, 1879. 301 310 313 316 319 322 323 324 325 325 325 326 326 326 327 328 332 332 332 332 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HTJGHES.