Skip to main content

«^Ŵ^ Hek Gyf.— Rhif 691.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 91. f ippMá: A'R HWN YR UNWYB "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; a'r PARCH. E. H. EVANS, CAEENARFON Cerddorion Enwog. Gan Tanymarian ............270 Taith trwy ranau o Ogledd Cymru yn y dyddiau gynt. Gan Ap Vychan ...... ...............274 Llinellau er cof am Rowland Prichard, Bryncethin, Abersoch ... 276 Cofiant y ddiweddar Mrs. Anne Lloyd, Llanrhaiadr. Gan E. Morris, Llanrhaiadr ..................277 Y Dyn Anwadal. Gan Glan Cledwen ............280 Yr Ysgol Sabbathol. Y prif Ddiflygion yn nygiad yn mlaen yr Ysgol, yn nghydag Awgrymiadau at Ddiwygiad...... 283 Peryglon ein Gwŷr Ieuainc mewn trefydd mawrion. Gan Herber 285 Englynion i E. Pierce, Ysw., M.D., Dinbych. Gan Ap Yychan. 289 Neillduolion yr Efengyl yn ol Luc. Gan y Parch. D. 01iver, Treflÿnon ..................... 289 Areithwyr a Phregethwyr.—J. B. Gough. Gan Edmygwr ... 294 Cofnodion Eîíwadol:— Cymanfa Mon ...... ......... Cyfarfod Chwarterol Mon ... ......... Cyfarfod Chwarterol Arfon ......... Genedigaeth .. ...... ......... Marwolaethau ............... 298 299 299 300 300 Yr Mw at Gynorthwyo Gfweinidogion a Phregethwyr Oedranus. Medi, 1879. DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHBS.